Seasonal development of the chestnut leaf miner (Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986) in the eastern forest-steppe of Ukraine

Abstract

I.M. Shvydenko, A.G. Bulat, V.E. Slyusarchuk, V.V. Nazarenko, S.M. Buhaiov, T.M. Cherkis, S.V. Stankevych, I.V. Zabrodina, A.V. Matsyura

The authors have studied the peculiarities of seasonal development of horse chestnut leaf miners in green plantations of the Kharkiv region and obtained data were compared with data on the terms of development and temperature conditions in other regions. The sum of effective temperatures required to develop one generation of horse chestnut leaf miner moth was established. Studies of the seasonal development of horse chestnut leaf miners show the overlap of individual generations, which is confirmed by the analysis of the population by stages and ages. It is established that in all years of research, the first maximum density of mines of horse chestnut leaf miner occurred in the period from the third decade of May to the second decade of June, the second – in the I – III decade of July, and the third – in the II – III decade of August. Over the years of research, the density of mines of horse chestnut leaf miners has tended to increase. The highest density of mines of horse chestnut leaf miners was determined in Gorky Park and the Botanical Garden of V. N. Karazin KhNU. The density of butterflies of horse chestnut leaf miner is the highest in the lower part of the trunks.

Keywords: leafminer insects, Cameraria ohridella, biological peculiarities, harmfulness, deciduous trees, horse chestnut, green plantations
 

References

 

Antyuhova, O.V. (2008). Temperaturnye pokazateli sezonnogo razvitiya Cameraria ohridella Deschka et Dimic, 1986 (Lepidoptera, Gracillariidae) v Pridnestrove. Informacionnye sistemy diagnostiki, monitoringa i prognoza vazhnejshih sornyh rastenij, vreditelej i boleznej selskohozyajstvennyh kultur. Porceed. Int. Sc. Conf (Sankt-Peterburg, 2–16.05.2008), 18–19 (in Russian).

Antyuhova, O.V. (2010). Bioekologicheskie osobennosti miniruyushih molej i zashita ot nih dekorativnih introducentov v Pridnestrove. Thesis of Doctoral Dissertation. Sankt-Peterburg: VIZR (in Russian).

Beljaev, V.I., Vol'nov, V.V., Sokolova, L.V., Kuznecov, V.N., Matsyura, A.V. (2017). Effect of sowing techniques on the agroecological parameters of cereal crops. Ukrainian Journal of Ecology, 7(2), 130-136. DOI: 10.15421/2017_30

Belyaev, V. I., Rudev, N. V., Maynel, T., Kozhanov, S.A., Sokolova, L.V., Matsyura, A.V. (2017). Effect of sowing aggregates for direct sowing, sowing seeding rates and doses of mineral fertilizers on spring wheat yield in the dry steppe of Altai Krai. Ukrainian Journal of Ecology, 7(4), 145-150. DOI: 10.15421/2017_98

Cebeci, H.H. & Acer, S. (2007). The Occurrence of some Lepidopterous species on the horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) at Istanbul-Belgrad Forest in Turkey.Acta agriculturae Slovenica, 89(1), 85–102.

Csóka, G. (2003). Leaf mines and leaf miners. Budapest, AGROFORM Stúdió, 192.

Deschka, G. & Dimic, N. (1986). Cameraria ohridella n. sp. Aus Macedonien, Jugoslawien (Lepidoptera, Gracillaridae). Acta Entomol. Jugosl, 22(1), 11–23.

Evans, H. & Oszako, T. (2007). Alien Invasive Species and International Trade. Warsaw, 179.

Fedorenko, V.P. (2009). Perspektywy ohrony kasztanowcow w miastah Ukrainy. Ohronie Roslin. PoznanWarsaw, 49(4), 1596–1609.

Gamanova, O.M. (2011). Kashtanova minuyucha mil (Cameraria ohridella Deschka & Dimic) ta zahist shirkokashtana zvichajnogo v miskih nasadzhennyah / Avtoref. na zdobuttya nauk. stupenya kand. s.-g. nauk Kyiv, 20 (in Ukrainian).

Gerasimov, A.M. (1952). Gusenicy. Ch. 1. Leningrad: ZIN AN SSSR, 339 (in Russian).

Guglya, Yu.A. & Zinenko, A.I. (2008). Novye dannye o rasselenii kashtanovoj miniruyushej moli, Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae) na territorii Ukrainy. Vestnik zoologii, 42(3), 220 (in Russian).

Heitland, W. & Metzger, J. (1997). Die Kastanienminiermotte Cameraria ohridella Deschka & Dimic (Lep. Gracillaridae) in Bayern. LWF Aktuell, 32, 16–17.

Maksimova, Yu.P. et al. (2009). Faunisticheskij kompleks miniruyushih nasekomyh g. Harkova. Proceed. II Int Sc. Conf. "Suchasni problemi biologiyi, ekologiyi ta himiyi" (1–3.10.2009). Zaporizhzhya: vid-vo ZNU, 54–55 (in Russian).

Melenti, V.O., Lezhenina, I.P., Stankevych, S.V., Shapetko, E.V., Matsyura, A.V., Zabrodina, I.V., Filatov, ?.O., Molchanova, O.A. (2020). Entomophages of spruce bud scales (Hemiptera: Coccidae) in the Ukrainian eastern forest–steppe. Ukrainian Journal of Ecology, 10(6), 219–224.

Melika, G. et al. (2006). Two invading black locust leaf miners, Parectopa robiniella and Phyllonorycter robiniella and their native parasitoid assemblages in Hungary. Biotic damage in forests. Proceedings of the IUFRO (WP 7.03.10) Symposium held in Mátrafüred, Hungary, September 12-16, 2004, 144–156.

Meshkova V. L. & Mikulina, I.M. (2013). Seasonal development of horse-chestnut leafminer (Cameraria ohridella Deschka and Dimic, 1986 (Lepidoptera: Gracillariidae) in the green stands of Kharkov. The Kharkov Entomol. Soc. Gaz, XXI(2), 29–37.

Meshkova, V.L. & Mikulina, I.M. (2010). Osobennosti rasprostraneniya lipovoj moli-pestryanki Phyllonorycter issikii Kumata (Lepidoptera, Gracillariidae) v zelenyh nasazhdeniyah Harkova. Vidovye populyacii i soobshestva v antropogenno transformirovannyh landshaftah: sostoyanie i metody ego diagnostiki. Proceed. Int. Sc. Conf., 20–25.09.2010. Belgorod, IPC Politerra (in Russian).

Meshkova, V.L. & Mikulina, I.M. (2012). Sezonnoe razvitie invazionnyh molej-minerov v zelenyh nasazhdeniyah g. Harkova. Ekologicheskie i ekonomicheskie posledstviya invazij dendrofilnyh nasekomyh. Proceed. All-Russian Sc. Conf. Krasnoyarsk, 25–27.09.2012 (in Russian).

Meshkova, V.L. (2009). Sezonnoe razvitie hvoelistogryzushih nasekomyh. Kharkov, Novoe slovo (in Russian).

Mikulina, I.M. (2011). Sezonnij rozvitok lipovogo minera Phyllonorycter issikii Kumata, 1963 (Lepidoptera: Gracillariidae) u zelenih nasadzhennyah Harkivshini. Izv. Hark. entomol. o-va, XIX(1), 57–61 (in Ukrainian).

Mikulina, I.N. (2008). Nasekomye – minery zelenyh nasazhdenij g. Harkova. Zhivye obekty v usloviyah antropogennogo pressa. Proceed. Int Sc. Conf. (Belgorod, 15–18.09.2008). Belgorod: IPC "Politerra", 131–132 (in Russian).

Meshkova, V.L. & Mikulina, I.M. (2008). Optimizaciya obliku chiselnosti kashtanovogo minera Cameraria ohridella Deschka and Dimic, 1986 (Lepidoptera: Gracillariidae). Lisivnictvo i agrolisomelioraciya.– Harkiv, UkrNDILGA, 114, 182–186 (in Ukrainian).

Meshkova, V.L. & Mikulina, I.M. (2011). Sezonnij rozvitok biloakaciyevogo minera Phyllonorycter robiniella Clem. (Lepidoptera, Gracillariidae) u zelenih nasadzhennyah m. Harkova. Lisivnictvo i agrolisomelioraciya. Harkiv, UkrNDILGA, 119, 176–183 (in Ukrainian).

Meshkova, V.L. (2002). Istoriya i geografiya masovih rozmnozhen komah-hvoyelistogriziv. Harkiv, Majdan, 244 (in Ukrainian).

Meshkova, V.L. (2006). Metodologiya provedennya oblikiv chiselnosti lisovih komah. Visnik HNAU. Ser. "Entomologiya i fitopatologiya", 12, 50–60 (in Ukrainian).

Rubcov, V.V. & Utkina, I.A. (2008). Adaptacionnye reakcii duba na defoliaciyu. Moscow, Grif i K (in Russian).

Saharov, N.P. (1961). Fenologicheskie nablyudeniya na sluzhbu lesnomu hozyajstvu. Harkov, Harkovskoe knizhnoe izd-vo, 47 (in Russian).

Sefrova, H. (2002). Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) – bionomics, ecological impact and spread in Europe (Lepidoptera, Gracillariidae). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun, 2, 99–104.

Sefrova, H. (2002). Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) – egg, larvae, bionomics and its spread in Europe (Lepidoptera, Gracillariidae). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun, No 3, 7–12.

Shvydenko, I.M., Stankevych, S.V., Zabrodina, I.V., Bulat, A.G., Pozniakova, S.I., Goroshko, V.V., Hordiiashchenko, A.Yu., Matsyura, A.V. (2021). Diversity and distribution of leaf mining insects in deciduous tree plantations. A review. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (1), 399-408.

Skuhravy, V. (1998). Zur Kenntnis der Blattminen-Motte Cameraria ohridella Deschka & Dimic (Lep. Gracillaridae) an Aesculus hyppocastanum L. in der Tchechischen republik. Ans fur Schadlingskunde Pflanz. Umweltschutz, 71, 82–84.

Stankevych, S.V., Baidyk, H.V., Lezhenina, I.P., Filatov, ?.O., Martynenko, V.I., D?yakonov, V.I., Nepran, I.V., Mykhailenko, V.O., Havva S. V., Bondarenko, D. V., Novosad, K.B., Kava, L.P., Yakovlev, R. V., Nemerytska, L.V., Golovan, L.V., Klymenko, I.V. (2019). Wandering of mass reproduction of harmful insects within the natural habitat. Ukrainian Journal of Ecology, 9(4), 578–583.

Stankevych, S.V., Biletskyj, Ye.M., Zabrodina, I.V., Yevtushenko, M.D., Baidyk, H.V., Lezhenina, I.P., Filatov, M.O., Sirous, L.Ya.,Yushchuk, D.D., Melenti, V.O., Molchanova, A.O., Zhukova, L.V., Nepran, I.V., Romanov, O.V., Romanova, T.A., Bragin, O.M., (2020). Prognostication algorithms and predictability ranges of mass reproduction of harmful insects according to the method of nonliner dynamics. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 37–42.

Stankevych, S.V., Biletskyj, Ye.M., Zabrodina, I.V., Yevtushenko, M.D., Dolya, M.M., Lezhenina, I.P., Baidyk, H.V., Filatov, ?.O., Sirous, L.A., Melenti, V.O., Molchanova, O.A., Zhukova, L.V., Golovan, L.V., Polozhenets, V.M., Nemerytska, L.V., Klymenko, I.V. (2020). Cycle populations dynamics of harmful insects. Ukrainian Journal of Ecology, 10(3), 147–161.

Stankevych, S.V., Biletskyj, Ye.M., Zabrodina, I.V., Yevtushenko, M.D., Baidyk, H.V., Lezhenina, I.P., Filatov, ?.O., Sirous, L.Ya., Yushchuk, D.D., Melenti, V.O., Molchanova, O.A., Zhukova, L.V., Golovan, L.V., Klymenko, I.V. (2020). Prognostication in plant protection. Review of the past, present and future of nonliner dynamics method. Ukrainian Journal of Ecology, 10(4), 225–234.

Stankevych, S.V., Vasylieva, Yu.V., Golovan, L.V., Zabrodina, I.V., Lutytska, N.V., Nakonechna, Yu.O., Molchanova, O.A., Chupryna, Yu.Yu., Zhukova, L.V. (2019). Chronicle of insect pests massive reproduction. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 262–274.

Stankevych, S.V., Yevtushenko, M.D., Zabrodina, ?.V., Biletskiy, Ye.M., Baidyk, H.V., Lezhenina, I.P., Filatov, M.O., Sirous, L.Ya., Vasylieva, Yu.V. (2019). V.V. Dokuchaiev Scientific school of Kharkiv National Agrarian University and development agricultural entomology in XIX–XXI centuries. Ukrainian Journal of Ecology, 9(2), 170–178.

Tarbinskij, S.P. & Plavilshikov, N.I. (1948). Opredelitel nasekomyh evropejskoj chasti SSSR. Moscow–Leningrad: Selhozgiz, 1128 (in Russian).

Tribel, S.O. & Gmanova, O.M. (2008). Kashtanova minuyucha mil. Efektivnist toksikaciyi kron derev. Karantin i zahist roslin, 1, 5–10 (in Ukrainian).

Tribel, S.O. & Gmanova, O.M. (2008). Metodi monitoringu kashtanovoyi minuyuchoyi moli. Zahist i karantin ro.slin: mizhvidomchij tematichnij nauk. zbirnik, Vip. 54, 404–417 (in Ukrainian).

Tuzova, V.K. (2004). Metody monitoringa vreditelej i boleznej lesa. Part 3. Bolezni i vrediteli v lesah Rossii. Moscow, VNIILM, 200 (in Russian).

Vasilev, V.P. & Livshic, I.Z. (1984). Vrediteli plodovyh kultur. Moscow, Kolos, 399 (in Russian).

Zerova, M.D. et al. (2007). Kashtanova minuyucha mil. Kyiv, 52 (in Ukrainian).

Zerova, M.D. et al. (2007). Kashtanovaya miniruyushaya mol v Ukraine. Kyiv, 90 (in Russian).

Zerova, M.D. et al. (2010). Atlas evropejskih nasekomyh-entomofagov. Kyiv: Feniks, 56 (in Russian).

 

Share this article