Accumulation of radionuclides in Dnipro reservoir fish

Abstract

N. Hubanova, A. Horchanok, R. Novitskii, V. Sapronova, O. Kuzmenko, N. Grynevych, N. Prisjazhnjuk, M. Lieshchova, O. Slobodeniuk, Az. Demyanyuk

In this work the questions concerning the influence of pollutants on the water bioresources of the Dnipro (Zaporizhzhia) reservoir are considered. The results of researches of fish pollution in the Dnipro (Zaporizhzhia) reservoir concerning natural and artificial radionuclides are presented. The general β-activity is determined, the levels of accumulation of natural and artificial radionuclides by hydrobionts are established. The limits of their distribution between organs and in the body of individual fish species, depending on the type of food they eat, are given. The results of general β-activity in fish organs, depending on their type of food, are presented. The conducted studies of the content of radioactive contamination of hydrobionts in the reservoirs indicate that the increase in the content of radionuclides in the body depends on the type of food and the intensity of migration of radionuclides.
The determined indicators of the status of aquatic organisms allow to establish the fish response to increased radioactive contamination, provide an opportunity to estimate the levels of accumulation of radionuclides in the organism of fish and their distribution in organs.

Keywords: Water bioresources; hydrobionts; pollutants; types of nutrition; Dnipro (Zaporizhzhia) reservoir; cesium-137; strontium-90; migration of radionuclides

References:
Abdullah, A., Hamzah, Z., Saat, A., Wood, A. K., & Alias, M. (2015). Accumulation of radionuclides in selected marine biota from Manjung coastal area. In AIP Conference Proceedings, 1659(1), 050009. doi: 10.1063/1.4916879
Ananyeva, T. V., Fedonenko, O. V., & Klimenko, O. Ju. (2018). Osoblivost?? nakopichennja rad??onukl??d??v b??lim tovstolobikom Zapor??zkogo vodoshovishha. V??snik Zapor??z'kogo Nac??onal'nogo Un??versitetu, 1, 23–29 (in Ukrainian).
Ananyeva, T. V., Fedonenko, O. V., & Shapovalenko, Z. V. (2016). M??grac??ja rad??onukl??d??v u molod?? pl??tki zvichajno?? na akvator???? Zapor??zkogo vodoshovishha. Pitannja b??o??ndikac???? ta ekolog????. Zapor??zhzhja: ZNU, 21(1-2), 110-121 (in Ukrainian).
Antonenko, T. M. (1978). Radiojekologicheskie issledovanija nakoplenija, raspredelenija i migracii cezija-137 v vodoemah stepnoj zony Ukrainy. Thesis of Doctoral Dissertation. Sevastopol (in Ukrainian).
B??lokon, G. S., Ananyeva, T. V., & Prosjanik, Ju. (2014). Mon??toringov?? dosl??dzhennja nakopichennja rad??onukl??d??v 137Cs ta 90Sr ribami Zapor??zkogo vodoshovishha. V??snik Lv??vskogo un??versitetu. Ser??ja b??olog??chna, 67, 123–128. (in Ukrainian).
Bulakhov, V. L., Nov??tskii, R. O., Pahomov, O. E., & Hristov, O. O. (2008). B??olog??chne r??znoman??ttja Ukra??ni. Dn??propetrovska oblast. Kruglorot?? (Cyclostomata). Ribi (Pisces). Dnipro: Dnipro State University Press (in Ukrainian).
Dvoreckij, A. I. Antonenko, T. M., & Belokon, A. S. (1999).  Radioaktivnoe zagrjaznenie vodoemov Pridneprovja do i posle avarii na ChAJeS. St??jkij rozvitok: Zabrudnennja otochujuchogo seredovishha ta ekolog??chna bezpeka. Dnipro (in Ukrainian).
Fedonenko, O., Ananieva, T., Sharamok, T., & Marenkov, O. (2018). Environmental characteristics by eco-sanitary and toxic criteria of the cooling pond of Zaporizhzhya Nuclear Power Plant (Ukraine). International Letters of Natural Sciences, 70, 1–10. doi: 10.18052/www.scipress.com/ILNS.70.1
Garcia, S. L. (2008). Watershed wash-off of atmospherically deposited radionuclides: review of the fluxes and their evolution with time. J Environ Radioact, 99(4), 563–573.
Gerfort, L., & Koh, H. (1984). Praktikum po radioaktivnosti i radiohimii. Moscow. Mir (in Russian).
Giri, S., Singh, G., Jha, V. N., & Tripathi, R. M. (2010). Natural radionuclides in fish species from surface water of Bagjata and Banduhurang uranium mining areas, East Singhbhum, Jharkhand, India. International journal of radiation biology, 86(11), 946-956. doi: 10.3109/09553002.2010.492490
Kagljan, A. E., Klenus, V. G., & Beljaev, V. V. (2000). Nakopichennja rad??onukl??d??v g??drob??ontami – molljuskami ta riboju v vodojmah chornobilsko?? zoni. Naukov?? zapiski Ternop??lskogo pedagog??chnogo un??versitetu ??m. Gnatjuka. Ser??ja: B??olog??ja, 21, 31–32 (in Ukrainian).
Koblickaya, A. F. (1981). Opredelitelj molodi presnovodnihkh rib. Moscow: Legkaya i pishchevaya promyslennost (in Russian).
Kuzmenko, M. I., Volkova, E. N., & Klenus, V. G. (1992). Radioaktivnoe zagrjaznenie Dnepra i ego vodohranilishh i nekotorye gidrologicheskie meroprijatija posle avarii na Chernobylskoj AJeS. Gidrobiologicheskij Zhurnal, 28(6), 86–94 (in Ukrainian).
Kuzmenko, M. ??., Gudkov, D. ??., & Pankov, ??. V. (2001). Rad??onukl??di ta ??h ekolog??chne znachennja u vodojmah Ukra??ni. Naukov?? zapiski Ternop??l's'kogo pedagog??chnogo un??versitetu ??m. Gnatjuka. Ser??ja: B??olog??ja, 15, 19-21 (in Ukrainian).
Nov??tskij, R. O., & Gubanova, N. L. (2016). Transformac??ja ??ht??ocenozu Dn??provskogo (Zapor??zkogo) vodoshovishha p??slja zareguljuvannja r. Dn??pro. V??snik Dn??propetrovs'kogo Derzhavnogo Agrarno-Ekonom??chnogo Un??versitetu, 4(42), 126–132 (in Ukrainian).
Potapenko, O. V., & Zhukov, O. V. (2017). Environmental impact assessment of distribution substations: the case of phytoindication. Ukrainian Journal of Ecology, 7(1), 5-21 (in Ukrainian).
Rudyk, A. F., & Kazimirov, A. S. (1998). Opredelenie aktivnosti estestvennyh radionuklidov v ob#ektah okruzhajushhej sredy. Metod. posobie. Kiev: NPO AKP (in Russian).
Sapronova, V. O., Gorchanok, A. V., & Kuzmenko, O. A. (2017). Osoblivost?? nakopichennja 137Cs organ??zmami rib. Proceed. Int. Conf. B??la Cerkva, 18–19 (in Ukrainian).
Suharenko, E. V., Nedzveckij, V. S., & Novickij, R. A. (2011). Novye molekuljarnye biomarkery sostojanija gidrobiontov v uslovijah antropogennogo zagrjaznenija. Ribne Gospodarstvo Ukra??ni, 6, 49–54 (in Ukrainian). 
Volkova, E. N. (1990). Nakoplenie radionuklidov promyslovymi vidami ryb Dneprovskih vodohranilishh. Thesis of Doctoral Dissertation (in Ukrainian).
Volkova, E. N., Beljaev, V. V., & Zarub??n, O. L. (2010). Formuvannja dozovih navantazhen' na rib vodojmi-oholodzhuvacha Chornobilsko?? AES. Naukov?? zapiski Ternop??l's'kogo pedagog??chnogo un??versitetu ??m. Gnatjuka. Ser??ja: B??olog??ja, 2(43), 61–64 (in Ukrainian).
Yarovyi, S., Arabadhzi, L., Solonenko, A., Bren, O., Maltsev, E., & Matsyura, A. (2017). Diversity of Cyanoprokaryota in sandy habitats in Pryazov National Natural Park (Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology, 7(2), 91-95. doi: 10.15421/2017_24 (in Ukrainian).
 

Share this article