Agroecological methods of improving the productivity of niche leguminous crops

Abstract

N. Telekalo, M. Mordvaniuk, H. Shafar, O. Matsera

It is presented the results of field investigations from study the effect of pre-sowing seeds treatment by inoculants and foliar fertilizing by complex fertilizers on the peas and chickpeas cultivations. It is elaborated new science-technology methods of leguminous crops growing, on an example of peas and chickpeas to stabilize agricultural production, what will give the opportunity to estimate the efficiency of bean-rhizobia symbiosis under applying of different strain inoculants adaptive to this kind of crops and complex fertilizers with content of macro-and micronutrients for foliar fertilizing.
The results of study the efficiency of combine use of bacterial preparations, such as Rizoline and Groundfix on the mineral fertilizing background N30P60K60 on the pea’s genders, and also applying double foliar fertilizing by complex fertilizers and insecticide-fungicide preparation in the phases of three true leaves and budding are presented in this article. The most favorable conditions for chickpeas yield formation are drawn up under applying seeds inoculation and two foliar fertilizations in the intensive grow phase and budding phase, the average yield index in 2016-2017 years on this variant was obtained 2.76 t/ha.

Keywords: Peas; chickpeas; snap beans; seed treatment; inoculant; microfertilizers; yield; biological nitrogen; tuberous bacteria

References:
Kyjenko, Z. (2016). Ghenetychnyj potencial bobovykh roslyn Ukrajiny. In: Kyjenko, Z., Dzhulaj, N., Zharkova, O. (Eds.) Modernizacija nacionaljnoji systemy upravlinnja derzhavnym rozvytkom: vyklyky i perspektyvy: materialy II mizhnar. nauk.-prakt. konf. 8-9 ghrudn. Ch. 1. Ternopilj: Krok, p. 31.
Ghamajunova, V. V., Nazarchuk, A. A. (2014). Produktyvnistj ta azotfiksujucha zdatnistj sortiv soji zalezhno vid faktoriv vyroshhuvannja na pivdni Stepu Ukrajiny. Visnyk ZhNAU, 39, 17-23.
Shherbakova, O. M. (2016). Produktyvnistj nutu ta aktyvnistj bobovoryzobialjnoji systemy roslyn za peredposivnoji obrobky nasinnja v Pravoberezhnomu Lisostepu Ukrajiny: dys. kand. s.-gh. nauk. Nacionaljnyj Universytet Bioresursiv i Pryrodokorystuvannja Ukrajiny, Kyiv, p: 209.
Krutylo, D. V., Ushakova, M. A., & Kolisnyk, S. I. (2015). Shtam buljbochkovykh bakterij soji z pidvyshhenoju saprofitnoju komplimentarnistju jak osnova biopreparativ. Kormy i kormovyrobnyctvo. 80, 59-65.
Petrychenko, V. F., & Kocj, S. Ja (2014). Symbiotychni systemy u suchasnomu siljsjkoghospodarsjkomu vyrobnyctvi. Visn. NAN Ukrajiny, 3, 57-66.
Volkoghon, V. V., & Kozar, S. F. (2015). Mykrobny preparats: prymenenye v sovremennykh tekhnologhyjakh zernobobovovkh kuljtur. Zerno, 11, 94-96.
Patyka, V. P., Ghnatjuk, T. T., Buleca, N. M., & Kyrylenko, L. V. (2015) Biologhichnyj azot u systemi zemlerobstva. Mizhvidomchyj tematychnyj naukovyj zbirnyk «Zemlerobstvo».  K.: VP «Edeljvejs», Vyp, 2, 12-20.
Vdovenko, S. A., Pantsyreva, G. V., Palamarchuk, I. I., & Lytvyniuk, H. V. (2018). Symbiotic potential of snap beans (Phaseolus vulgaris L.) depending on biological products in agrocoenosis of the Right Bank Forest-steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 8(3), 270-275.
Petrychenko, V. F., Lykhochvor, V. V., & Kolisnyk, S. I. (2018). Obgruntuvannja intensyfikaciji vyrobnyctva zernobobovykh kuljtur v Ukrajini. International Academy Journal Web of Scholar, 6(24), 22-29. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/12062018/5769.
Artementko, S. F., Kramarjov, S. M., & Krasnjenkov, S. V. (2015). Efektyvne pojednannja vodorozchynnykh spoluk fosforu pry inkrustaciji nasinnja ta pozakorenevomu pidzhyvlenni posiviv soji. Kormy i Kormovyrobnyctvo, 80, 66-71.
Telekalo, N. V. (2014). Formuvannja symbiotychnoji ta zernovoji produktyvnosti ghorokhu posivnogho v umovakh Lisostepu pravoberezhnogho. Tavrijsjkyj Naukovyj Visnyk, 89, 72-79.
Victor, M., Igor, D., Ganna, P., & Natali, T. (2018). Energy-economic efficiency of growth of grain-crop cultures in conditions of rightbank forest-steppe zone of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 8(4), 26-33.
Didur, I. M., & Mordvanjuk, M. O. (2018). Vplyv inokuljaciji nasinnja ta pozakorenevykh pidzhyvlenj na indyvidualjnu produktyvnistj roslyn nutu v umovakh Lisostepu pravoberezhnogho. Zbirnyk naukovykh pracj VNAU «Siljsjke ghospodarstvo ta lisivnyctvo», 11, 26-35.
Maureen, O’ C. (2016). Microbial inoculation of seed for improved crop performance: issues and opportunities. Appl Microbiol Biotechnol, 100: 5729-5746. Doi: 10.1007/s00253-016-7590-9.
 

Share this article