Autogenous vaccines are an effective means of controlling the epizootic process of mastitis in cows

Abstract

B.M. Kurtyak, P.K. Boyko, O.P. Boyko, G.V. Sobko, M.S. Romanovych, T.O. Pundyak, Yu.M. Mandygra, B.V. Gutyj

Prevention of mastitis remains one of the most critical problems in dairy farming. The basis of further pathogenesis is the interaction of the macroorganism and the microorganism/s. The infectious process's latent or clinical form should be considered one of the links in the epizootic process. We examined the dairy herd of a dairy farm and bacteriological examination to set the reasons for mastitis, endometritis, and diseases of newborn calves. The associative content of the microbiota of the udder of sick animals was determined, antibacterial preparations were selected on the principle of targeted use. Production tests were carried out of an experimental series of vaccines made from indigenous microflora, showed that it has a stimulating influence on the cellular and humoral immunity of vaccinated cows, which as the final result, prevents postpartum complications in cows, has a beneficial influence on the condition of the breast and milk quality, as well as on the health of newborn calves. In order to break the epizootic chain, it is essential to effectively influence all three of its links -the source of the pathogen, the mechanism of transmission of the pathogen, and susceptible animals. On dairy farms with organic farming, the most effective is to create a 100% layer of the dairy herd immune to pathogenic and conditionally pathogenic microflora through the use of autogenous vaccines.

Keywords: subclinical mastitis, autochthonous microflora, antibiotic sensitivity, autogenous vaccines, immunity
 

References

 

Bashchenko, M.I., Boiko, O.V., Honchar, O.F., Sotnichenko, Yu.M., Tkach, Ye.F., Gavrysh, O.M., Nebylytsja, M.S., Lesyk, Ya.V., & Gutyj, B.V. (2021). The cow's calving in the selection of bull-breeder in Monbeliard, Norwegian Red and Holstine breed. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (2), 236-240. doi: 10.15421/2021_105

Boiko, O.P. (2015). Osoblyvosti kontroliu epizootychnoho protsesu za prykhovanoi formy mastytu u koriv. Silskyi hospodar, ½, 31–34 (in Ukrainian).

Boiko, P.K. (2016). Profilaktyka mastytiv – odna iz naivazhlyvishykh skladovykh vyrobnytstva ekolohichno chystoho moloka. Tvarynnytstvo sohodni, 3, 50–43 (in Ukrainian).

Boiko, P.K., & Boiko, O.P. (2014). Osoblyvosti mikrobnoho peizazhu za prykhovanoi formy mastytu u koriv. Suchasna veterynarna medytsyna, 1, 64–67 (in Ukrainian).

Borshch, O.O., Gutyj, B.V., Sobolev, O.I., Borshch, O.V., Ruban, S.Yu., Bilkevich, V.V., Dutka, V.R., Chernenko, O.M., Zhelavskyi, M.M., & Nahirniak, T. (2020). Adaptation strategy of different cow genotypes to the voluntary milking system. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 145-150. doi: 10.15421/2020_23

Brylin, A.P. (2001). Protivomastitnye preparaty. Veterinarija, 4, 16–17 (in Russian).

Danylenko, I.P. (1973). Sanitarnyi kontrol vyrobnytstva moloka na fermakh. K.: Urozhai (in Ukrainian).

Dmytriv, O.Ya. (2000). Vydovyi sklad mikrobiv sekretu vymia koriv pry subklinichnomu mastyti. Visn. Bilotserkivskoho derzh. ahrar. un-tu: zb. nauk. pr., 14, 186–189 (in Ukrainian).

Duan, Q., Lee, K.H., Nandre, R.M., Garcia, C., Chen, J., & Zhang, W. (2017). MEFA (multiepitope fusion antigen)-novel technology for structural vaccinology, proof from compu tational and empirical immunogenicity characterization of an enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) Adhesin MEFA. J Vaccines Vaccin, 8(4), 367. doi: 10.4172/2157-7560.1000367.

Duan, Q., Pang, S., Wu, W., Jiang, B., Zhang, W., Liu, S., Wang, S., Pan, Z., & Zhu, G. (2020). A multivalent vaccine candidate targeting enterotoxigenic Escherichia coli fimbriae for broadly protecting against porcine post-weaning diarrhea. Veterinary Research, 51(93), 2-11. doi: 10.1186/s13567-020-00818-5.

Fedorovych, E.I., Fedorovych, V.V., Semchuk, I.Y., Fedak, N.M., Ferenents, L.V., Mazur, N.P., Bodnar, P.V., Kuziv, M.I., Fedorovych, O.V., Orihivskyi, T.V., Gutyj, B.V., Slusar, M.V., Petriv, M.D., & Fyl, S.I. (2021). Genetic potential and breeding value of animals – an essential component of the genetic progress in dairy cattle. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (2), 306-312.  doi: 10.15421/2021_115

Gorbenko, A.B., Gadzevich, D.V., Guzhvinskaja, S.A., Gadzevich, O.V., Krivogina, T.V., & Dunaev, Ju.K. (2013). Vozbuditeli klinicheskih i subklinicheskih mastitov korov i ih chuvstvitel'nost' k antibakterial'nym preparatam. Veterinarna medicina (m?zhv?domchij tematichnij naukovij  zb?rnik). – Hark?v: ?EKVM, 97, 176–179 (in Russian).

Grymak, Y., Skoromna, O., Stadnytska, O., Sobolev, O., Gutyj, B., Shalovylo, S., Hachak, Y., Grabovska, O., Bushueva, I., Denys, G., Hudyma, V., Pakholkiv, N., Jarochovich, I., Nahirniak, T., Pavliv, O., Farionik, ?., & Bratyuk, V. (2020). Influence of "Thireomagnile" and "Thyrioton" preparations on the antioxidant status of pregnant cows. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 122-126.  doi: 10.15421/2020_19

Ivchenko, V.M., & Pavlenko, M.S. (2003). Metody imunolohichnykh doslidzhen u laboratoriiakh veterynarnoi medytsyny: rekomendatsii dlia likariv imunolohiv laboratorii veterynarnoi medytsyny. Bila Tserkva: BTsDAU (in Ukrainian).

Katz, S.L. (1986). New Vaccine Development: Establishing Priorities: Volume II, Diseases of Importance in Developing Countries. NATIONAL ACADEMY PRESS. Washington, D.C., 178-186.

Khomyn, S.P., & Dmytriv, O.Ia. (1999). Rol mikrobiv v etiolohii mastytu u koriv. Nauk. visn. Lvivskoi derzh. akad. vet. medytsyny im. S.Z. Gzhytskoho, 1(4), 146–151 (in Ukrainian).

Korol, S.A. (2013). Osnovni zakhvoriuvannia VRKh na molochnykh fermakh Ukrainy. Chastyna 2. Profilaktyka mastytu koriv. Suchasna veterynarna medytsyna, 6, 56–58 (in Ukrainian).

Kryzhanivskyi, Ya.Y. (2004). Metodychni pidkhody do vyznachennia bakteriolohichnykh normatyviv efektyvnosti tekhnolohii oderzhannia moloka. Veterynarna biotekhnolohiia. Biuleten, 4, 115–119 (in Ukrainian).

Kukhtyn, M. D. (2007). Vplyv somatychnykh klityn na vmist zhyrnykh kyslot moloka syroho. Veterynarna biotekhnolohiia. Biuleten, 11, 115–121.

Kulyaba, O., Stybel, V., Gutyj, B., Turko, I., Peleno, R., Turko, Ya., Golovach, P., Vishchur, V., Prijma, O., Mazur, I., Dutka, V., Todoriuk, V., Golub, O. Dmytriv, O., & Oseredchuk, R. (2019). Effect of experimental fascioliasis on the protein synthesis function of cow liver. Ukrainian Journal of Ecology, 9(4), 612-615.

Kurtasov, H., & Kriukova, L. (2018). Vid doinnia do mastytu … odyn krok. Tvarynnytstvo i veterynariia, 5, 34–38 (in Ukrainian).

Lin, J., Mateo, K.S., Zhao, M., Erickson, A.K., Garcia, N., He, D., Moxley, R.A., & Francis, D.H. (2013) Protection of piglets against enteric colibacillosis by intranasal immunization with K88ac (F4ac) fimbriae and heat-labile enterotoxin of Escherichia coli. Vet Microbiol, 162(2–4), 731–739. doi: 10.1016/j.vetmic.2012.09.025.

Lysytsia, A.V., Mandyhra, Yu.M., & Romanishyna, O.O. (2012). Metodychni rekomendatsii Dezinfikuiuchi  zasoby  na  osnovi  polimernykh  pokhidnykh huanidynu. Kiyv: DDVM (in Ukrainian).

Mandyhra, M.S., Boiko, P.K., & Boiko, O.P. (2015). Metodychni pidkhody do konstruiuvannia bakterialnykh vaktsyn na prykladi inaktyvovanykh vaktsyn proty emfizematoznoho karbunkulu. Vet. medytsyna: Mizhvid. temat. nauk.  zb.  Kh., 101, 211–214 (in Ukrainian).

Mandyhra, M.S., Lysytsia, A.V., Volovyk, H.P., Mandyhra, Yu.M., & Boiko, O.P. (2018). Dezinfektsiia i dovkillia. Veterynarna biotekhnolohiia. Biuleten, 32(2), 355–365 (in Ukrainian).

Nelson, V., Filpot, G., & Nikkerson, S. (1999). How to liquidate mastitis at the dairy farms. Manuscript.

Nezhdanov, A.G., & Zinkevich, V.G. (1999). Mastit i akusherskaja patologija u korov. Veterinarija, 9, 36–39 (in Russian).

Palchykov, V. A., Zazharskyi, V. V., Brygadyrenko, V. V., Davydenko, P. O., Kulishenko, O. M., & Borovik, I. V. (2020). Chemical composition and antibacterial effect of ethanolic extract of Buxus sempervirens on cryogenic strains of microorganisms in vitro. Chemical Data Collections, 25, 100323. http://doi.org/10.1016/j.cdc.2019.100323

Perkii, Yu.B. (2007). Do problemy likuvannia ta profilaktyky mastytiv koriv u sukhostiinyi period. Veterynarna biotekhnolohiia. Biuleten, 11, 175–184 (in Ukrainian).

Pinchuk, N.H., Holovko, A.M., & Zubchuk, R.O. (2018). Svitovyi dosvid vykorystannia autohennykh vaktsyn dlia profilaktyky bakterialnykh khvorob tvaryn ta problemy yikh zastosuvannia v Ukraini. Veterynarna biotekhnolohiia. Biuleten, 52(1), 477–482 (in Ukrainian).

Roman, L., Broshkov, M., Popova, I., Hierdieva, A., Sidashova, S., Bogach, N., Ulizko, S., & Gutyj, B. (2020). Influence of ovarian follicular cysts on reproductive performance in the cattle of new Ukrainian red dairy breed. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 426-434. doi: 10.15421/2020_119.

Roman, L., Sidashova, S., Danchuk, O., Popova, I., Levchenko, A., Chornyi, V., Bobritska, O., & Gutyj, B. (2020). Functional asymmetry in cattle ovaries and donor-recipients embryo. Ukrainian Journal of Ecology, 10(3), 139-146. doi: 10.15421/2020_147

Roman, L., Sidashova, S., Popova, I., Stepanova, N., Chornyi, V., Sklyarov, P., Koreyba, L., & Gutyj, B. (2020). The impact of lateral localization of the procedure on the effectiveness of transplations of pre-implantation embryos in heifers-recipient. Ukrainian Journal of Ecology, 10(6), 121-126. doi: 10.15421/2020_270

Ryzhenko, V.P., Ryzhenko, H.F., & Akymenko, L.I. (2001). Naukove obgruntuvannia rozrobky  ta efektyvnist zastosuvannia asotsiiovanykh vaktsyn. Naukovyi visnyk NAU, 36, 43–48 (in Ukrainian).

Ryzhenko, V.P., Ryzhenko, H.F., & Horbatiuk, O.I. (2013). Rezultaty vyvchennia antybiotykochutlyvosti mikroorhanizmiv, vydilenykh vid velykoi rohatoi khudoby. Veterynarna biotekhnolohiia. Biuleten, 22, 467–474 (in Ukrainian).

Ryzhenko, V.P., Ryzhenko, H.F., & Khokhlov, V.A. (2004). Efektyvnist spetsyfichnoi profilaktyky mastytiv i endometrytiv u koriv. Veterynarna biotekhnolohiia. Biuleten, 5, 104–109 (in Ukrainian).

Saienko, A.M. (2002). Znachennia kilkosti somatychnykh klityn u diahnostytsi subklinichnoho mastytu. Veterynarna biotekhnolohiia. Biuleten, 2, 217–222 (in Ukrainian).

Skorodumov, D.I., Subbotin, V.V., Sidorov, M.A., & Kostenko, T.S. (2005). Mikrobiologicheskaja diagnostika bakterial'nyh boleznej zhivotnyh: Spravochnik, M.: Izograf' (in Russian).

Slivinska, L.G., Vlizlo, V.V., Shcherbatyy, A.R., Lukashchuk, B.O., Gutyj, B.V., Drach, M.P., Lychuk, M.G., Maksymovych, I.A., Leno, M.I., Rusyn, V.I., Chernushkin, B.O., Fedorovych, V.L., Zinko, H.O., Prystupa, O.I., & Yaremchuk, V.Y. (2021). Influence of heavy metals on metabolic processes in cows. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (2), 284-291.  doi: 10.15421/2021_112

Stegnij, B.T., & Sosnickij, A.I. (2010). Izuchenie kinetiki inaktivacii P. multocida pri ispol'zovanii dimera jetilenimina i formal'degida. Veterinarna medicina, 94, 355–357 (in Russian).

Stehnii, B.T., Hadzevych, D.V., Hadzevych, O.V., & Alimov, S.S. (2018). Efektyvnist vaktsynoprofilaktyky ekonomichno znachymykh bakteria-lnykh zakhvoriuvan velykoi rohatoi khudoby. Veterynarna biotekhnolohiia. Biuleten, 52(1), 429–434 (in Ukrainian).

Stetsko, T.I. (2018). Monitorynh antybiotykorezystentnosti zoonoznykh bakterii u yevropeiskomu spivtovarystvi. Veterynarna biotekhnolohiia. Biuleten, 32(2), 504–515 (in Ukrainian).

Tiels, P., Verdonck, F., Smet, A., Goddeeris, B., & Cox, E. (2005). The F18 fimbrial adhesin FedF is highly conserved among F18+Escherichia coli isolates. Vet Microbiol, 110(3–4), 277–283. doi: 10.1016/j.vetmic.2005.08.004.

Vlizlo, V.V., Fedoruk, R.S., & Ratych, I.B. (2012). Laboratorni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnii medytsyni: dovidnyk. Lviv: Vezha (in Ukrainian).

Zhelavskyi, M.M., Bondar, O.O., & Horkusha, H.O. (2005). Etiopatohenetychnyi zviazok mastytiv iz akusherskoiu patolohiieiu koriv. Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu, 1, 65–67 (in Ukrainian).

Share this article