Bioenergy efficiency of the usage of biopreparations for the growth of white lupine in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine

Abstract

S.V. Pyda, O.V. Tryhuba, O.B. Kononchuk, I.A. Hutsalo

The results of research of energy efficiency of pre-sowing processing with rhizobophyt of seeds of white lupine’s varieties Diet and August on the basis of Bradyrhizobium sp. (Lupinus)’s strains 367a and 5500/4, by Plant Growth Regulators (PGR), Regoplant and Stimpo. During the energy assessment, two main streams were distinguished: energy consumption and accumulated energy of the final product. The energy consumption calculation showed that the energy accumulated in the economically valuable part of the crop (grain of lupine), significantly exceeds the expenses of its production. Total energy expenditures for growing lupine depended on the tangible material and human resources for its cultivation and fluctuated within the limits of 6924.7 (control)-7194.1 MJ/ha (rhizobophyt of both strains with PGR Regoplant). According to the results of calculations of the total energy expenditures for growing lupine and its increasing with the harvest, a coefficient of energy efficiency was determined which in the variety of Diet in experimental variants increased by 6.1-27.8% compared with the control, the August variety - by 10.2-23,9%. Application of rhizofophyt compositions, strain 367a+PGR Regoplant and rhizobophyt, strain 5500/4 + PGR Regoplant contributed to an increase in the energy efficiency of both varieties.

Keywords: White lupine; variety; rhizobophyte; plant growth regulators; energy efficiency

References:
Anishyn, L. A., Ponomarenko, S. P., & Hrytsaienko, Z. M. (2011). Rehuliatory rostu roslyn. Rekomendatsii po zastosuvanniu K. : DP MNTTs «Ahrobiotekh», 40. (in Ukrainian)
Cherven, I. I., & Porudieieva, T.V. (2008). Enerhetychnyi faktor v otsintsi efektyvnosti vykorystannia zemel. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. Vyp. 3, t.2, 5-11. (in Ukrainian)
Dobek, T., Dobek М., & Sarek, О. (2010). Ocena efektjwnosci ekonomicznej i energetycznej produkcji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego wykorzystanych do produkcji biopaliw. Inzynieria Rolnicza. N1(119), 161-168.
Ereshko, A. S., Khroniuk, V. B., & Tatarkyn, S. V. (2012) Эkonomycheskaia y byoэnerhetycheskaia эffektyvnost vozdelыvanyia sortov ozymoho yachmenia na raznыkh fonakh myneralnoho pytanyia №75(01), 1-11. (in Ukrainian)
Fatima, Z., Bano, A., Sial, R., & Aslam, M. (2008). Response of chickpea to plant growth regulators on nitrogen fixation and yield. Pakistan J. Bot. 40(5), 2005-2013.
Iashchenko L. A., Nahorna A. M. (2014) Enerhetychna efektyvnist vyroshchuvannia yachmeniu yaroho za pisliadii dobryv u zerno-buriakovii sivozmini Lisostepu. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia : Ahronomiia. Vyp. 195(1), 112-116. (in Ukrainian).
Key Wored Energy Statistics (2010). International Energy Agency, 346.
Khomenko, H. V., Berdnikov, O. M., Nahornyi, V. I. (2008). Efektyvnist diazofitu zalezhno vid normy mineralnykh dobryv pry vyroshchuvanni yaroi pshenytsi Visn. Sumskoho nats. ahrarn. un-tu. Ser. «Ahronomiia i biolohiia. Vyp. 11(16), 49-53. (in Ukrainian).
Marushchak H. M., Muntian S. V. (2009). Bioenerhetychna efektyvnist elementiv tekhnolohii vyroshchuvannia rysu Biuleten Instytutu zernovoho hospodarstva UAAN. Dnipropetrovsk, № 36, 49-53. (in Ukrainian).
Musatov, A. H., Hryhorieva, O. M., Hryhorieva, T. M. (2011). Ekonomichna ta enerhetychna efektyvnist zastosuvannia mikrobnykh preparativ pry vyroshchuvanni yachmeniu yaroho na chornozemakh zvychainykh. Biuleten Instytutu silskoho hospodarstva stepovoi zony. 1, 145-149. (in Ukrainian).
Ollivier, J., Töwe, S., & Bannert, A. (2011). Nitrogen turnover in soil and global change FEMS Microbiology Ecology. 78(1), 3-16.
Pavlov, O. S. (2012). Enerhetychna otsinka vyroshchuvannia kultur u lantsi polovoi sivozminy za riznykh system zemlerobstva u Lisostepu Ukrainy. Naukovi dopovidi Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. № 7. http://nd.nubip.edu.ua/. (in Ukrainian)
Popova, L. V. (2015). Vyvchennia vplyvu rehuliatoriv rostu na urozhainist ozymoi pshenytsi, pry riznykh sposobakh yikh zastosuvannia, v umovakh komiternivskoho raionu Odeskoi oblasti. Ahrarnyi visnyk Prychornomoria. Vypusk 76, 59-64. (in Ukrainian).
Pyrih, O. V., Khalep, Y. M., & Bardakov, V. A. (2015). Ekonomichna ta enerhetychna efektyvnist zastosuvannia mikrobnykh preparativ pry vyroshchuvanni liupynu zhovtoho na foni virusnoho urazhennia. Silskohospodarska mikrobiolohiia. 21, 52-59. (in Ukrainian).
Richards, I. R. (2000)/ Energy balances in the growth of oilseed rape for biodiesel and of wheat for bioethanol. Levington Agriculture Report, BABFO, 9-38.
Saiko, V. F. (2010). Naukovi osnovy stiikoho zemlerobstva v Ukraini. Zbirnyk naukovykh NNTs «Instytut zemlerobstva UAAN». K.: VD «EKMO». 3, 3-17. (in Ukrainian)/
Sait «NNTs «Instytut zemlerobstva NAAN» Viddil selektsii i pervynnoho nasinnytstva zernobobovykh kultur» (2018) https://novasoya.jimdo.com. (in Ukrainian).
Smahlii, O. F., Malynovskyi, A. S., Kardashov, A. T. (2004). Enerhetychna otsinka ahroekosystem. Zhytomyr. 132 (in Ukrainian).
Vasylenko, M. H., Draha, M. V., Zatsarinna, Y. O., & Bakai, I. D. (2014). Rehuliatory rostu roslyn pryrodnoho pokhodzhennia na posivakh pshenytsi yaroi v umovakh Pivnichnoho Lisostepu Ukrainy. Ahroekolohichnyi zhurnal. 4, 64-69. (in Ukrainian).
Vigovskis, J., Sankanbarde, D., & Svarta, A. (2012). The estimation of energy efficiency of crop rotation in long-term trials. Renewable Energy and Energy Efficiency, 57-60.
 

<

Share this article