Communities of the Molinio-Arrhenatheretea class in the Biysk-Chumysh Upland region (Altai Krai)

Abstract

N.V. Ovcharova, A.V. Matsyura

The article reveals the study of the syntaxonomic diversity of meadow vegetation in the Biysk-Chumysh Upland region (Altai Krai) based on the analysis of 230 complete geobotanical descriptions. The levels of hydration and use (grazing, idle land) are proved to be the main ecological factors. The variety of the Molinio-Arrhenatheretea class in the Biysk-Chumysh Upland (Altai Krai) is represented by three orders. The Molinietalia order is representative of wet meadows, whose floristic composition is mostly comprised of water resistant species. The Arrhenatheretalia order is representative of well-hydrated meadows. The Galietalia veri encompasses the communities of steppe meadows, the cenoflora of which unites the species of true meadows and meadow steppes.

Keywords: Vegetation; Meadows; Classification; The Biysk-Chumysh Upland
 

References

Akhtyamov, M.Kh. (1995). Sintaksonomiya lugovoy rastitelnosti basseyna reki Amur. Vladivostok; Khabarovsk.

Akhtyamov, M.Kh. (2000).Sintaksonomiya rastitelnosti poymy reki Amur. Vladivostok.

Alekhin, V.V. (1925). Nashi poymennyye luga. Moscow.

Aleksandrova, V.D., Guricheva, N.P., Ivanina, L.I. (1958). Rastitelnyy pokrov i prirodnyye kormovyye ugodya Altayskogo kraya. Prirodnoye rayonirovaniye Altayskogo kraya. Moscow: Academy of Science of USSR.

Anenkhonov, O.A. (2003). Sintaksonomiya soyuza Caricion appendiculatae Akhtymov et al. 1985 (Calamagrostietea langsdorfii) v Severnom Zabaykalye. Rastitelnost Rossii, 5, 3-18.

Arepyeva, L.A. (2012). O soobshchestvakh pozdnikh suktsessionnykh stadiy ruderalnoy rastitelnosti na urbanizirovannykh territoriyakh Kurskoy oblasti. Rastitelnost Rossii, 21, 13-24.

Averinova, Ye.A. (2010). Travyanaya rastitelnost basseyna reki Seym (v predelakh Kurskoy oblasti). Bryansk.

Balandin, F.V. (1929).Senokosy Leningradskoy oblasti i Karelii. Izv. po s.-kh. opytn. delu Leningradskoy oblasti.

Balevi?iene, J., Kiziene, B., Lazdauskaite, ?., Patalauskaite, D., Rašomavi?ius, V., Sinkeviciene, Z., Tu?iene, A., Venckus, Z. Lietuvos Augalija I. Pievos. (1998). Vegetation of Lithuania. Grasslands. Šviesa. Kaunas, Vilnius.

Bazilevich, N.I., Shavrygin, P.I. (1959). Intrazonalnyye pochvennyye rayony Altayskikh ravnin. Pochvy Altayskogo kraya. Moscow: Academy of Science of USSR.

Bulokhov, A.D. (2001). Travyanaya rastitelnost yugo-zapadnogo Nechernozemya Rossii. Bryansk. Bryansk State University.

Bulokhov, A.D., Kharin, A.V. (2008). Rastitelnyy pokrov goroda Bryanska i yego prigorodnoy zony. Bryansk. Bryansk State University.

Cherosov, M.M., Sleptsova, N.P., Mironova, S.I., Gogoleva, P.A., Pestryakov, B.N., Gavrilyeva, L.D. (2005). Sintaksonomiya sinantropnoy rastitelnosti Yakutii. Yakutsk: Siberian Branch Russian Academy of Science.

Dierschke, H. (1994). Pflanzensociogie. Stuttgart: Ulmer.

Dierschke, H. (1995). Syntaxonomical survey of Molinio-Arrhenatheretea in Central Europe. Colloques Phytosociologiques, XXIII, Large are vegetation surveys. Berlin, Stuttgart.

Dymina, G.D. (1989). Klassifikatsiya, dinamika i ontogenez travyanykh fitotsenozov (na primere regionov Sibiri i Dalnego Vostoka). Novosibirsk.

Ellmauer, T., Mucina, L. (1993). Molinio-Arrhenatheretea. In: Mucina L., Grabherr G., Ellmauer T. (Hrsg.) Die Pflanzengesellschaften Osterreichs. Teil 1. Antropogene Vegetation. Jena-Stuttgart-New-York: Gustav Fischer Verlag,  297-401.

Ermakov, N., Maltseva, T., Macunina, N. (1999). Classification of the meadows of the South Siberian uplands and mountains. Folia geobotanica, 34, 221-242.

Grigoryev, I.N., Solomeshch, A.I., Alimbekova, L.M., Onishchenko, L.I. (2002). Vlazhnyye luga Respubliki Bashkortostan: sintaksonomiya i voprosy okhrany. Ufa.

Hennekens, S. M. (1996). TURBO(VEG). Software package for input, processing, and presentation of phytosociological data. User’s guide. Lancaster.

Janišová, M., Hájková, P., Hegedüšová, K., Hrivnák, R., Kliment, J., Michálková, D., Ru?i?ková, H.,

Share this article