Communities of the Molinio-Arrhenatheretea class in the Biysk-Chumysh Upland region (Altai Krai)

Abstract

N.V. Ovcharova, A.V. Matsyura

The article reveals the study of the syntaxonomic diversity of meadow vegetation in the Biysk-Chumysh Upland region (Altai Krai) based on the analysis of 230 complete geobotanical descriptions. The levels of hydration and use (grazing, idle land) are proved to be the main ecological factors. The variety of the Molinio-Arrhenatheretea class in the Biysk-Chumysh Upland (Altai Krai) is represented by three orders. The Molinietalia order is representative of wet meadows, whose floristic composition is mostly comprised of water resistant species. The Arrhenatheretalia order is representative of well-hydrated meadows. The Galietalia veri encompasses the communities of steppe meadows, the cenoflora of which unites the species of true meadows and meadow steppes.

Keywords: Vegetation; Meadows; Classification; The Biysk-Chumysh Upland
 

References

Akhtyamov, M.Kh. (1995). Sintaksonomiya lugovoy rastitelnosti basseyna reki Amur. Vladivostok; Khabarovsk.

Akhtyamov, M.Kh. (2000).Sintaksonomiya rastitelnosti poymy reki Amur. Vladivostok.

Alekhin, V.V. (1925). Nashi poymennyye luga. Moscow.

Aleksandrova, V.D., Guricheva, N.P., Ivanina, L.I. (1958). Rastitelnyy pokrov i prirodnyye kormovyye ugodya Altayskogo kraya. Prirodnoye rayonirovaniye Altayskogo kraya. Moscow: Academy of Science of USSR.

Anenkhonov, O.A. (2003). Sintaksonomiya soyuza Caricion appendiculatae Akhtymov et al. 1985 (Calamagrostietea langsdorfii) v Severnom Zabaykalye. Rastitelnost Rossii, 5, 3-18.

Arepyeva, L.A. (2012). O soobshchestvakh pozdnikh suktsessionnykh stadiy ruderalnoy rastitelnosti na urbanizirovannykh territoriyakh Kurskoy oblasti. Rastitelnost Rossii, 21, 13-24.

Averinova, Ye.A. (2010). Travyanaya rastitelnost basseyna reki Seym (v predelakh Kurskoy oblasti). Bryansk.

Balandin, F.V. (1929).Senokosy Leningradskoy oblasti i Karelii. Izv. po s.-kh. opytn. delu Leningradskoy oblasti.

Balevi?iene, J., Kiziene, B., Lazdauskaite, ?., Patalauskaite, D., Rašomavi?ius, V., Sinkeviciene, Z., Tu?iene, A., Venckus, Z. Lietuvos Augalija I. Pievos. (1998). Vegetation of Lithuania. Grasslands. Šviesa. Kaunas, Vilnius.

Bazilevich, N.I., Shavrygin, P.I. (1959). Intrazonalnyye pochvennyye rayony Altayskikh ravnin. Pochvy Altayskogo kraya. Moscow: Academy of Science of USSR.

Bulokhov, A.D. (2001). Travyanaya rastitelnost yugo-zapadnogo Nechernozemya Rossii. Bryansk. Bryansk State University.

Bulokhov, A.D., Kharin, A.V. (2008). Rastitelnyy pokrov goroda Bryanska i yego prigorodnoy zony. Bryansk. Bryansk State University.

Cherosov, M.M., Sleptsova, N.P., Mironova, S.I., Gogoleva, P.A., Pestryakov, B.N., Gavrilyeva, L.D. (2005). Sintaksonomiya sinantropnoy rastitelnosti Yakutii. Yakutsk: Siberian Branch Russian Academy of Science.

Dierschke, H. (1994). Pflanzensociogie. Stuttgart: Ulmer.

Dierschke, H. (1995). Syntaxonomical survey of Molinio-Arrhenatheretea in Central Europe. Colloques Phytosociologiques, XXIII, Large are vegetation surveys. Berlin, Stuttgart.

Dymina, G.D. (1989). Klassifikatsiya, dinamika i ontogenez travyanykh fitotsenozov (na primere regionov Sibiri i Dalnego Vostoka). Novosibirsk.

Ellmauer, T., Mucina, L. (1993). Molinio-Arrhenatheretea. In: Mucina L., Grabherr G., Ellmauer T. (Hrsg.) Die Pflanzengesellschaften Osterreichs. Teil 1. Antropogene Vegetation. Jena-Stuttgart-New-York: Gustav Fischer Verlag,  297-401.

Ermakov, N., Maltseva, T., Macunina, N. (1999). Classification of the meadows of the South Siberian uplands and mountains. Folia geobotanica, 34, 221-242.

Grigoryev, I.N., Solomeshch, A.I., Alimbekova, L.M., Onishchenko, L.I. (2002). Vlazhnyye luga Respubliki Bashkortostan: sintaksonomiya i voprosy okhrany. Ufa.

Hennekens, S. M. (1996). TURBO(VEG). Software package for input, processing, and presentation of phytosociological data. User’s guide. Lancaster.

Janišová, M., Hájková, P., Hegedüšová, K., Hrivnák, R., Kliment, J., Michálková, D., Ru?i?ková, H., ??ezní?ková, M., Tichý, L., Škodová, I., Uhliarová, T., Ujházy, K., Zaliberová, V. (2007). Travinnobylinná vegetácia Slovenska – electronicý expertný system na identifikáciu syntaxónov. Botanický ústav SAV, Bratislava.

Korolyuk, A.Yu., Kipriyanova, L.M. (1998). Prodromus yestestvennoy rastitelnosti yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri (Altayskiy kray i Novosibirskaya oblast). Botan. issledovaniya Sibiri i Kazakhstana. Sbornik nauchnykh statey gerbariya im. V.V.Sapozhnikova. Barnaul, 4, 63-89.

Korolyuk, A.Yu., Makunina, N.I. (2000). Lugovyye stepi Altaye-Sayanskoy gornoy oblasti. Obshchaya kharakteristika. Krylovia, 2(1), 26-37.

Korolyuk, A.Yu., Makunina, N.I. (2001). Lugovyye stepi Altaye-Sayanskoy gornoy oblasti. Poryadok Stipetalia sibiricae, soyuz Aconito barbate-Poion transbaicalicae. Krylovia, 3(2), 35-49.

Kravtsova, V.I. (1959). Stroyeniye relyefa i yego znacheniye dlya selskogo khozyaystva Altayskogo kraya. Pochvy Altayskogo kraya. Moscow. Academy of Science of the USSR.

Kuminova, A.V., Vagina, T.A., Lapshina, Ye.I. (1963). Geobotanicheskoye rayonirovaniye yugo-vostoka Zapadno-Sibirskoy nizmennosti. Rastitelnost stepnoy i lesostepnoy zon Zapadnoy Sibiri. Novosibirsk: Siberian Branch Academy of Science of the USSR.

Kuzemko, A.A. (2009). Luchna roslinnist. Klass Molinio-Arrhenatheretea. Yu.R. Shelyag-Sosonko (Ed.). Roslinnist Ukraí??ni. Kiev: Fitosotsiotsetr.

Kuzyarin, A.T. (2008). Poymennaya rastitelnost basseyna verkhovyev Zapadnogo Buga: ekologo-tsenoticheskaya struktura, dinamicheskiye tendentsii, okhrana. Kiev.

Lashchinskiy, N.N. (2009). Rastitelnost Salairskogo kryazha. Novosibirsk: Geo.

Makunina, N.I., Korolyuk, A.Yu., Maltseva, T.V. (2010). Rastitelnost Biysko-Chumyshskoy vozvyshennosti. Rastitelnost Rossii, 16, 40-55.

Makunina, N.I., Maltseva, T.V. (2003). Luga lesnogo poyasa vostochnogo makrosklona Kuznetskogo Alatau. Rastitelnost Rossii, SPb., 4, 51-61.

Matuszkiewicz, W. (1984). Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roslinnych Polski. Warszawa.

Mirkin, B.M., Naumova, L.G., Solomeshch, A.I. (2001). Sovremennaya nauka o rastitelnosti. Moscow. Logos

Mucina, L., Grabherr, G., Ellmauer, T. (1993). Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Teil I. Anthropogene vegetation. Jena; Stuttgart; New York: Gustav Fisher Verlag.

Nitsenko, A.A. (1955). Luga Leningradskoy oblasti i mery ikh uluchsheniya. Vestnik LGU. Ser. biol., geogr. i geol., 4, 3-14.

Nomokonov, L.I. (1962). Poymennyye luga verkhnego techeniya reki Leny. Moscow.

Nomokonov, L.I. (1959). Poymennyye luga Yeniseya. Leningrad. Nauka.

Omelyanov, V.P. (1973). Osobennosti raspredeleniya vlazhnosti pochvy raspakhannykh sklonov yugo-zapadnoy chasti Biye-Chumyshskoy vozvyshennosti. Pochvennaya klimatologiya Sibiri.edt. Slyadnev A.P. Novosibirsk: Nauka, Sibirskoye otdeleniye.

Ovcharova, N.V., Yamalov, S.M. (2013). Sintaksonomicheskiy i ordinatsionnyy analizy vosstanovitelnykh suktsessiy travyanoy rastitelnosti pravoberezhya reki Obi (Altayskiy kray). Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk. Samara.

Passarge, H. (1964). Pflanzengesellschaften des nordostdeutschen Flachlandes I. Pflanzensoziologie, 13, 1-324.

Polyakov, P.P. (1934). Materialy Kuznetsko-Barnaulskoy pochvennoy ekspeditsii 1931. Botaniko-geograficheskiye ocherki Kuznetskoy kotloviny, Salaira i zapadnoy Predsalairskoy polosy. Leningrad.

Rodwell,  J.S., Morgan, V., Jefferson, R.G., Moss, D. (2007). The European context of British Lowland Grasslands. JNCC Report, 394.

Ronginskaya, A.V. (1963). Stepi yugo-vostoka Zapadno-Sibirskoy nizmennosti. Rastitelnost stepnoy i lesostepnoy zon Zapadnoy Sibiri. Novosibirsk. Siberina Branch Academy of Science of the USSR.

Rozanov, A.N. (1959). Osnovnyye printsipy pochvenno-geograficheskogo rayonirovaniya Altayskogo kraya. Pochvy Altayskogo kraya. Moscow. Izd-vo Academy of Science of the USSR.

Sabardina, G.S. (1957). Lugovaya rastitelnost Latviyskoy SSR. Riga: Academy of Science of Latvian SSR.

Schaminee, J.H., Stortelder, A., Weeda, E.J. (1996). De vegetatie van Nederland. Deel 3. Plantengemeenschappen van graslanden, zomen en droge heiden. Uppsala: Opulus press.

Shennikov, A.P. (1923). Luga Simbirskoy gubernii. Trudy Bezenchukskoy oblastnoy selskokhozyaystvennoy opytnoy stantsii, 2(103), 69.

Shennikov, A.P. (1938). Lugovaya rastitelnost USSR . Rastitelnost USSR. V. 1. Moscow. Leningrad.

Sipaylova, L.M., Mirkin, B.M., Shelyag-Sosonko, Yu.R., Solomakha, V.A. (1985). Novi soyuzi Agrostion vinealis ta Festucion pratensis luchnoi roslinnosti. Ukr. bot. zhurn., 42(4), 13-18.

Sokolova, G.G. (2002). Rastitelnost stepnoy i lesostepnoy zon Altayskogo kraya: monografiya. Barnaul: Altai State University.

Tichý, L. (2002).  JUICE, software for vegetation classification. J. Veg. Sci., 13, 453.

Tüxen, R., Preising, E. (1951). Erfahrungsgrundlagen fur die pflanzensoziologische Kartierung des westdeutschen Grünlandes. Angewandte Pflanzensoziologie. Stolzenau, Weser, 4, 5-28.

Vegetace ??eské republiky. (2007). 1. Travinná a ke??í?ková vegetace (Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and heathland vegetation) / Milan Chytrý (editor) a kolektiv. Vyd. 1. Praha: Academia.

Weber, H.E., Moravec,  J., Theurillat, J. (2000). Internetional Code of Phytosociological Nomenclature. J. Veg. Sci., 11(5), 739–768.

Westhoff, V., van der Maarel, E. (1973). The Braun-Blanquet Approach. Handbook of Vegetation Science. P.S. Ordination and classifi cation of communities. The Hague.

Yamalov, S.M. (2011). Sintaksonomiya i dinamika travyanoy rastitelnosti Yuzhno-Uralskogo regiona. Ufa.

Yermakov, N.B. (2012). Prodromus vysshikh yedinits rastitelnosti Rossii. Sovremennoye sostoyaniye osnovnykh kontseptsiy nauki o rastitelnosti. Ufa, Gilem.

Yermakov, N.B., Krestov, P.V. (2009). Reviziya vysshikh yedinits lugovoy rastitelnosti yuga Dalnego Vostoka. Rastitelnost Rossii, 14, 37-48.

Zyatkova, L.K. (1977). Biysko-Barnaulskaya vpadina. Strukturnaya geomorfologiya Altaye-Sayanskoy gornoy oblasti. Novosibirsk.

Share this article