Effect of experimental fascioliasis on the protein synthesis function of cow liver

Abstract

O. Kulyaba, V. Stybel, B. Gutyj, I. Turko, R. Peleno, Ya. Turko, P. Golovach, V. Vishchur, O. Prijma, I. Mazur, V. Dutka, V. Todoriuk, O. Golub, O. Dmytriv, R. Oseredchuk

The purpose of the work was to explore the indicators of functional state and function of protein synthesis of the cow liver within experimental fasciolysis, sensitized to atypical mycobacteria. Ten cows of black-and-white breed were selected for the experiments. Two groups consisting of five animals each were formed. The control group cows were clinically healthy. The animals of the experimental group were contaminated with mycobacteriosis and fascicular invasion. In the course of research, the rules for performing zootechnical experiments on the selection and maintenance of animal-analogues in the group, harvesting technology, use and accounting of consumed feed were followed. Being impacted by fascicular invasion, the cattle sensitized with mycobacteria demonstrated the suppression of the liver protein synthesis function, which manifests itself as a decrease in total blood protein, a decrease in the level of albumins and an increase in the level of globulins. According to the clinical manifestation of fasciolosis in the cattle sensitized with atypical mycobacteria, disease pathogens have a toxic effect on hepatocytes causing an increase in the permeability of the biological membranes of the cell membranes. The indicated changes lead to an increase in the activity of blood serum enzymes, in particular, aminotransferases (AsAT and AlAT) and alkaline phosphatase. High activity of AlAT and AsAT in the blood serum of the cows under experimental fasciolysis sensitized by atypical mycobacteria, indicates destructive processes in the liver that cause release of aminotransaminases from cellular organelles in the blood of the cattle. Thus, the results obtained indicate an increase in destructive processes in the body of the cows under experimental fascioliasis sensitized with atypical mycobacteria.
Key words: Albumin; Aminotransferase; Fasciolysis; Mycobacterium; Liver; Total protein; Globulins
References
Kulyaba, O., Stybel, V., & Gutyj, B. (2017). The influence of closaverm а and catosal on indicators of protein synthesizing functions of cows liver by experimental fasciolosis, sentsitized by atypical mycobacteria. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 19(73), 122–125. doi: 10.15421/nvlvet7325
Dovgij, Ju.Ju., Vahovs'kyj, I.L., & Semenenko, R.D. (2000). Zahvorjuvannja velykoi' rogatoi' hudoby, vyklykane parazytuvannjam fasciol v asociacii' z bakterijamy i grybamy. Visnyk Derzh. agroekol. akad. Ukrai'ny: Nauk.- teor. zb. –Zhytomyr. 2, 115–118 (in Ukrainian). Kuljaba, O.V., Stybel, V.V., Gutyj, B.V. (2016). The influence of clozaverm A and catozal on antioxidant status of cows organism for the experimental fasciolosis, sensitized atypical mycobacteria. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 18, 2(66), 96–99. doi: 10.15421/nvlvet6621
Gorobey, О.М., Tarasenko, L.O., Khimich, М.S., Piven, О.Т., Petrenko, О.V., & Matviishyn, T.S. (2018). Monitoring of separate elements of the management system for the safety of slaughter products of small cattle. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(92), 145–150. doi: 10.32718/nvlvet9230
Litvinov, V.I., Makarova, N.V., & Krasnova, M.A. (2008). Netuberkuleznye mikobakterii. M.: MNPCBT (in Russian).
Vejsfeller, D. (1975). Biologija i izmenchivost' mikobakterij tuberkuleza i atipichnye mikobakterii: jeksperimental'nye i teoreticheskie issledovanija. Izd-vo AN Vengrii, Budapesht (in Russian). Tkachenko, O., Glebenyuk, V., & Glebenyuk, O. (2016). Efficiency by pcr detection dissociative variants mycobacterium bovis quickly growing strain. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 18(1), 185–188.
Skrypnik, A.V. (2007). Primenenie molekuljarno–geneticheskih metodov dlja izuchenija vidovogo sootnoshenija mikobakterij, izolirovannyh v Ukraine ot reagirovavshego na tuberkulin KRS. Vet. Patologija, 4, 111–117 (in Russian).
Litvinov, V.I., Dorozhkova, I.R., Makarova, M.V., Krasnova, M.A., & Frejman, G.E. (2010). Vydelenie i identifikacija netuberkuleznyh mikobakterij. Vestnik RAMN, 3, 7–11 (in Russian). Kravciv, R.J., Kuljaba, O.V., Turko, I.B., & Semanjuk, V.I. (2007). Osoblyvosti vmistu bilkiv syrovatky krovi tvaryn, kontaminovanyh mikobakterijamy. Naukovyj visnyk L'vivs'kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi' medycyny ta biotehnologij imeni S.Z. G'zhyc'kogo, 9, 4(35), 74–78 (in Ukrainian). Vlizlo, V.V. (2012) Laboratorni metody doslidzhen u biologiyi, tvarynnycztvi ta veterynarnij medycyni: dovidnyk. Lviv: Spolom (in Ukrainian).
Gutyj, B., Nazaruk, N., Levkivska, A., Shcherbatyj, A., Sobolev, A., Vavrysevych, J., Hachak, Y., Bilyk, O., Vishchur, V., Guta, Z. (2017). The influence of nitrate and cadmium load on protein and nitric metabolism in young cattle. Ukrainian Journal of Ecology, 7(2), 9–13. doi: 10.15421/2017_14
Gutyj, B., Leskiv, K., Shcherbatyy, A., Pritsak, V., Fedorovych, V., Fedorovych, O., Rusyn, V., & Kolomiiets, I. (2017). The influence of Metisevit on biochemical and morphological indicators of blood of piglets under nitrate loading. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(3), 427–432. doi: 10.15421/021766
Gutyj, B., Grymak, Y., Drach, M., Bilyk, O., Matsjuk, O., Magrelo, N., Zmiya, M., & Katsaraba, O. (2017). The impact of endogenous intoxication on biochemical indicators of blood of pregnant cows. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(3), 438–443. doi: 10.15421/021768. Gutyj, B., Khariv, I., Binkevych, V., Binkevych, O., Levkivska, N., Levkivskyj, D., & Vavrysevich, Y. (2017). Research on acute and chronic toxity of the experimental drug Аmprolinsyl. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 8(1), 41–45. doi: 10.15421/021708 Khariv, M.I., & Gutyj, B.V. (2016). Vplyv liposomal'nogo preparatu Butaintervit na protei'nsyntezuval'nu funkciju pechinky shhuriv za otrujennja tetrahlormetanom. Visnyk Dnipropetrovs'kogo universytetu. Biologija, medycyna, 7(2), 123–126 doi:10.15421/021622 (in Ukrainian). Khariv, M., Gutyj, B., Butsyak, V., & Khariv, I. (2016). Hematolohichni pokaznyky orhanizmu shchuriv za umov oksydatsiinoho stresu ta za dii liposomalnoho preparatu [Hematological indices of rat organisms under conditions of oxidative stress and liposomal preparation action]. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6 (1), 276–289. doi: 10.15421/201615 (in Ukrainian). Khariv, M., Gutyj, B., Ohorodnyk, N., Vishchur, O., Khariv, I., Solovodzinska, I., Mudrak, D., Grymak, C., & Bodnar, P. (2017). Activity of the T- and B-system of the cell immunity of animals under conditions of oxidation stress and effects of the liposomal drug. Ukrainian Journal of Ecology, 7(4), 536–541. doi: 10.15421/2017_157.
Martyshuk, T.V., Gutyj, B.V., & Vishchur, O.I. (2016). Riven produktiv perekysnoho okysnennia lipidiv u krovi shchuriv za umov oksydatsiinoho stresu ta za dii liposomalnoho preparatu “Butaselmevit” [Level of lipid peroxidation products in the blood of rats under the influence of oxidative stress and under the action of liposomal preparation of ‘‘Butaselmevit’’], Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6 (2), 22–27. doi: 10.15421/201631 (in Ukrainian).
Gutyj, B., Paska, M., Levkivska, N., Pelenyo, R., Nazaruk, N., & Guta, Z. (2016). Study of acute and chronic toxicity of ‘injectable mevesel’ investigational drug. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6(2), 174–180. doi: 10.15421/201649. Shcherbatyy, A. G., Slivinska, L. G., Gutyj, B. V., Golovakha, V. I., Piddubnyak, A. V., & Fedorovuch, V. L. (2017). The influence of a mineral-vitamin premix on the metabolism of pregnant horses with microelemetosis. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(2), 393–398. doi:10.15421/021746 Kryshtalska, M., Hunchak, V., & Gutyj, B. (2017). Influence of the drug “Trifuzol” on the functional state of the liver in chickens for eymeriozic invasion. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 19(77), 76–79. doi:10.15421/nvlvet7718
Lavryshyn, Y.Y., Gutyj, B.V., Palyadichuk, O.R., & Vishchur, V.Y. (2018). Morphological blood indices of bulls in experimental chronic cadmium toxicosis. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(88), 108–114. doi: 10.32718/nvlvet8820
Ostapyuk, A.Y., & Gutyj, B.V. (2018). Influence of cadmium loading on morphological parameters of blood of the Laying Hens. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(88), 48–52. doi: 10.32718/nvlvet8808.
Nazaruk, N., Gutyj, B.V., & Hufriy, D. (2015). Influence of metifen and vitamix se on the activity of aminotransferases of bulls blood serum at cadmium nitrate loading. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 17(1), 121– 126.

Share this article