Effect of industry on the content of fatty acids in the tissues of the honey-bee head

Abstract

V.Y. Vishchur, B.V. Gutyj, N.P. Nischemenko, I.M. Kushnir, V.Z. Salata, L.O. Tarasenko, M.S. Khimych, V.I. Kushnir, B.M. Kalyn, N.V. Magrelo, P.K. Boiko, V.A. Kolotnytskyy, T. Velesyk, T.O. Pundyak, O.P. Gubash

The tissues of the head of honey bees which are kept in the areas with a medium and low level of technogenic burden demonstrate the decrease in the contents of iron, zinc, copper, chromium, nickel, lead and cadmium in comparison with the tissues of the head of honey bees grown in areas with a high level of technogenic burden. Due to the activity of saturated fatty acids with the even and odd number of carbon atoms in chain, monounsaturated fatty acids of n-7 and n-9 families and polyunsaturated fatty acids of n-3 and n-6 families, the contents of anionic fatty acids, which are inaccessible for the bee body, decreases in the tissues of the head of honey bees which are kept in the areas with a medium and low level of technogenic burden in comparison with the tissues of the head of honey bees grown in areas with a high level of technogenic burden. 3. Monounsaturated fatty acids of n-7 and n-9 families and polyunsaturated fatty acids of n-3 and n-6 families in the tissues of the head of honey bees lead to increase of the total number of easily accessible non-esterified fatty acids for the honey bees which are kept in the areas with a medium and low level of technogenic burden in comparison with the tissues of the head of honey bees grown in areas with a high level of technogenic burden. Furthermore, the intensity of transformations of the non-esterified form of linolenic acid in its more long-chain and more unsaturated derivatives rises in the head tissues of the former. This fact indicates that the reduction of technogenic impact on the area results in the increase of the activity of desaturase in the tissues of the head of honey bees. The contents of heavy metals, anionic and non-esterified fatty acids in the tissues of the head of honey bees which are kept in the areas with low level of technogenic burden undergoes the most significant changes.
Keywords: Fatty acids; Tissues of honey bee heads; Technogenic burden on the environment
References
Bogdanov, S., Haldimann, M., Luginbuhl, W., & Gallmann, P. (2007). Minerals in honey: environmental, geographical and botanical aspects. Jornal of Apicultural Research and Bee World, 46(4), 269–275. doi: 10.3896/IBRA.1.46.4.11.
Bohdanov, H. O., Polishchuk, V. P., Rivis, Y. F., & Lokutova, O. A. (2003). Zhyrni kysloty pylku roslyn (bdzholynoho obnizhzhia) ta yikh rol v metabolichnykh protsesakh i zhyttiediialnosti bdzhil. Biolohiia tvaryn, 5(1–2), 149–158 (in Ukrainian).
Brodschneider, R., & Crailsheim, K. (2010). Nutrition and health in honey bees. Apidologie, 41(3), 278–294. doi: 10.1051/apido/2010012. Burmistrova, L. A., Rusakova, T. M., Lizunova, A. S., & Repnikova, L. V. (2008). Osobennosti nakoplenija toksichnyh jelementov otdel'nymi produktami pchelovodstva. Sovremennye tehnologii proizvodstva i pererabotki medu. Proceed. Int. Cinf.. Novosibirsk, 13–19 (in Russian).
Conti, M. E., & Botre, F. (2001). Honey bees and their products as potential bioindicators of heavy metals contamination. Environmental monitoring and assessment, 69(3), 267–282. doi: 10.1023/A:1010719107006.
Gutyj, B., Grymak, Y., Drach, M., Bilyk, O., Matsjuk, O., Magrelo, N., Zmiya, M., & Katsaraba, O. (2017). The impact of endogenous intoxication on biochemical indicators of blood of pregnant cows. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(3), 438–443. doi: 10.15421/021768.
Gutyj, B., Martyshchuk, T., Bushueva, I., Semeniv, B., Parchenko, V., Kaplaushenko, A., Magrelo, N., Hirkovyy, A., Musiy, L., & Murska, S. (2017). Morphological and biochemical indicators of blood of rats poisoned by carbon tetrachloride and subject to action of liposomal preparation. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(2), 304–309. doi:10.15421/021748.
Gutyj, B., Paska, M., Levkivska, N., Pelenyo, R., Nazaruk, N., & Guta, Z. (2016). Study of acute and chronic toxicity of ‘injectable mevesel’ investigational drug. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6(2), 174–180. doi: 10.15421/201649.
Gutyj, B., Stybel, V., Darmohray, L., Lavryshyn, Y., Turko, I., Hachak, Y., Shcherbatyy, A., Bushueva, I., Parchenko, V., Kaplaushenko, A., & Krushelnytska, O. (2017). Prooxidant-antioxidant balance in the organism of bulls (young cattle) after using cadmium load. Ukrainian Journal of Ecology, 7(4), 589–596. doi: 10.15421/2017_165. Gutyj, B.V., Murs'ka, S.D., Gufrij, D.F., Hariv, I.I., Levkivs'ka, N.D., Nazaruk, N.V., Gajdjuk, M.B., Pryjma, O.B., Bilyk, O.Ja., & Guta, Z.A. (2016). Vplyv kadmijevogo navantazhennja na systemu antyoksydantnogo zahystu organizmu bugajciv. Visnyk Dnipropetrovs'kogo universytetu. Biologija, ekologija, 24(1), 96–102. doi: http://dx.doi.org/10.15421/011611 (in Ukrainian).
Gutyj, B.V., Ostapyuk, A.Y., Sobolev, O.I., Vishchur, V.J., Gubash, O.P., Kurtyak, B.M, Kovalskyi, Y.V., Darmohray, L.M., Hunchak, A.V., Tsisaryk, O.Y., Shcherbatyy, A.R., Farionik, T.V., Savchuk, L.B., Palyadichuk, O.R., Hrymak, K. (2019). Cadmium burden impact on morphological and biochemical blood indicators of poultry. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 236–239.
Howton, D. R., & Mead, J. F. (1991). Metabolism of essential fatty acids. J. Biol. Chem, 235, 3385–3389. Khariv, M.I., & Gutyj, B.V. (2016). Vplyv liposomalnogo preparatu Butaintervit na proteinsyntezuvalnu funkciju pechinky shhuriv za otrujennja tetrahlormetanom. Visnyk Dnipropetrovskogo universytetu. Biologija, medycyna, 7(2), 123–126 doi: http://dx.doi.org/10.15421/021622 (in Ukrainian). Kovalchuk, I. I., & Fedoruk, R. S. (2008). Melliferous bees and honey are bioindicator contamination of environment by heavy metals. The Animal Biology, 10(1–2), 24–32.
Kovalskyi, Yu., Gucol, A. Gutyj, B., Sobolev, O., Kovalska, L., & Mironovych, A. (2018). Features of histolism and hystogenesis in the vital temperature range in the organism of honey bee (Apis mellifera L.) in the postembrional period. Ukrainian Journal of Ecology, 8(2), 301–307. doi: http://dx.doi.org/10.15421/2018_342
Lebedev, V., & Bilash, N. (1991). Biologija medonosnoj pchely [Honey Bee Biology]. Agopromizdat, Moscow (in Russian). Martyshuk, T. V., Gutyj, B. V., & Vishchur, O. I. (2016). Riven produktiv perekysnoho okysnennia lipidiv u krovi shchuriv za umov oksydatsiinoho stresu ta za dii liposomalnoho preparatu “Butaselmevit” [Level of lipid peroxidation products in the blood of rats under the influence of oxidative stress and under the action of liposomal preparation of “Butaselmevit”]. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6(2), 22–27. doi: http://dx.doi.org/10.15421/201631(in Ukrainian).
Polishchuk, V. P. (2001). Bdzhilnytstvo. Lviv: Ukrainskyi pasichnyk (in Ukrainian).
Vishchur, V.Y., Saranchuk, I.I., & Gutyj, B.V. (2016). Fatty acid content of honeycombs depending on the level of technogenic loading on the environment. Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol., 24(1), 182–187. doi: http://dx.doi.org/10.15421/011622 Vlizlo, V.V. (2012). Laboratorni metody doslidzhen u biologiyi, tvarynnycztvi ta veterynarnij medycyni: Lviv: Spolom (in Ukrainian). Saranchuk, I. I., & Rivis, Y. F. (2009). Vplyv ekolohichnykh umov dovkillia na vmist riznykh form zhyrnykh kyslot u tkanynakh cherevtsia medonosnykh bdzhil. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva. Zbirnyk naukovykh prats. Bila Tserkva, 1(67), 62–67 (in Ukrainian).

Share this article