Influence of weather conditions on entomological and phytopathogenic complexes of winter wheat in autumn and spring-summer growth season of the forest-steppe zone

Abstract

A. Kyrychenko, N. Havryliuk, L. Kuzmenko, T. Raichuk, Y. Borko

Weather condition changes (air temperature, precipitation) in the autumn and spring-summer periods have been investigated. For 12 years, the long-term seasonal dynamics in the number of the primary blasts and diseases on winter wheat crops have been analyzed, and the features of their development during climate change have been identified. Researches carried out in the forest-steppe zones shows that warming has affected the structure of the entomological and pathogenic complexes. Due to the increase in air temperature, the autumn period became longer, winter wheat, which was sown in late September-early October, has time to grow bushy and take root, and there is not enough heat for harmful objects at that time; therefore, their number is low, or they are absent. Sucking blasts were highly sensitive to climate warming. According to long-term data, the summer growing season of winter wheat is predominantly hot and dry. Such weather conditions led to a violation of the winter wheat phenology, the phases of crop growth accelerated, and the number of sucking blasts decreased.

Keywords: winter wheat, temperature, precipitation, blasts, diseases
 

References

Adamenko, T.I (2015). Pogodni umovy vegetacijnogo periodu ta yix vplyv na urozhaj zerna. Agronom, 3, 14-17. [in Ukrainian].

Adamenko, T.I. (2014). Agroklimatychne zonuvannya terytoriyi Ukrayiny z vraxuvannyam zminy klimatu. Kyiv [in Ukrainian].

Chajka, V.M., Neverovska, T.M., Gavej, I.V. (2016). Dynamika shkidlyvosti komax-fitofagiv pshenyci ozymoyi u Lisostepu Ukrayiny v umovax zminy klimatu. Naukovyj visnyk Nacionalnogo universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Agronomiya, 235, 267-275. [in Ukrainian].

Cherenkov, A.V., Solodushko, M.M., Solodushko, V.P. (2014). Vplyv klimatychnyx zmin na stroky sivby pshenyci ozymoyi v umovax pivnichnogo Stepu. Agronom, 3, 80-84. [in Ukrainian].

Demenko, V.S., Vlasenko, O.M., Yemecz, V.M., Sarbash. (2012) Obgruntvannya chyselnosti osnovnyx shkidnykiv zernovyx kultur v umovax pivnichno-sxidnogo Lisostepu Ukrayiny. Visnyk Sumskogo nacionalnogo agrarnogo universytetu: seriya Agronomiya i biologiya, 9 (24), 14-18. [in Ukrainian].

Kornijchuk, M.S. (2016). Napryamy pokrashhennya fitosanitarnogo stanu gruntiv i posiviv silskogospodarskyx kultur. Shlyaxy pidvyshhennya efektyvnosti vykorystannya zemli v suchasnyx umovax. Kyiv. VP Edelvejs.

Kozak, G.P. (2005). Shkidlyvyj entomokompleks ozymoyi pshenyci v Lisostepu Ukrayiny v umovax zminy klimatu. Zemlerobstvo, 77, 65-72. [in Ukrainian].

Parminska, L.M., Gavrylyuk, N.M. (2019). Vplyv pogodnyx umov v osinnij period na rozvytok osnovnyx shkidnykiv ta xvorob agrocenozu pshenyci ozymoyi u zoni Lisostepu. Karantyn i zaxyst roslyn, 1-2, 10-14. [in Ukrainian].

Trybel, S.O., Syadrysta, O.B. (2002) Pogoda i fitosanitarnyj stan agrocenoziv. Karantyn i zaxyst roslyn. Kiyv. Kolobig, 7, 1.

Vlasenko, V.A. (2013). Zminy klimatu ta chyselnist osnovnyx shkidnykiv zernovyx kultur v umovax pivnichno-sxidnogo Lisostepu Ukrayiny. Posibnyk ukrayinskogo xliboroba. Part 4. Agroekologiya, 180-182. [in Ukrainian].

Share this article