Pork quality as an ecological index of the ???organism-environment??? interaction

Abstract

I.B. Bankovska, S.A. Manyunenko, V.M. Kondratiuk, Yu.V. Zasukha, S.M. Grishchenko, I.S. Mytiai, N.P. Hryshchenko

The article presents the results of the analysis of the connection between the intensive growing conditions and feeding of highly productive commercial pig combinations with the indices of their meat quality in the ecological aspect of the "organism - environment" interaction. It is established that the pork quality is an important complex index that determines the ecological status level of important interrelated processes of pork production, human nutrition and the natural environment functioning. It has been proved that high-producing pigs have a different level of meat quality indices under the same conditions of keeping and feeding, which is important for the improvement of ecological and technological systems of pork production.
The conclusion is made on the need to control improving of feeding rations for high-producing meat-type pigs grown with intensive technologies, by amino acid and mineral composition. The emphasis is made on improving the availability of nitrogen and phosphorus in the plant-based fodder for pigs and reducing the negative impact of residual metabolites on the ecological status of the environment.

Keywords: Pigs; commercial breed combinations; intensive fattening; meat quality; improvement; lysine; calcium; phosphorus

References:
Adzitey, F., & Nurul, H. (2011). Pale soft exudative (PSE) and dark firm dry (DFD) meats: causes and measures to reduce these incidences-a mini review. International Food Research Journal, 18(1), 11-20.
Bankovska, I. B. (2015). Otsinka myasa svyney za yakisnymy rivnyamy. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Sumy, 6(28): 79-82 (in Ukrainian).
Effektivnoye Zhivotnovodstvo. (2008). 5(30): 48-51 (in Russian).
Ostapchuk, P. P. (1979). Spravochnik po kachestvu produktsii zhivotnovodstva. Kiyev : Urozhay, pp: 152-195 (in Russian).
EU (2011). Commission implementing Decision 2011/258/EC of 27 April 2011 amending Decision 89/471/EC authorising methods for grading pig carcasses in Germany (notified under document number C(2011) 2709). Official Journal of the European Union, L75, pp: 24-25.
Kalinchyk, S. M,, Alyeksyeyenko, I. M., & Kalinchyk, M. V. (2018). Problemy svynarstva Ukrayiny v seredovyshchi svitovoho rynku. Ahrosvit 12, 9-14 (in Ukrainian).
Kuo, C. C., & Chu, C. Y. (2003). Quality characteristics of Chinese sausages made from PSE pork. Meat Science, 64, 441-449.
Fesinina, V. I. (1987). Metodicheskiye rekomendatsii po otsenke myasnoy produktivnosti, kachestva myasa i podkozhnogo zhira sviney. Moskva: VASKHNIL, 64 s (in Russian).
Monin, G., Mejenes-Quijano, A., & Talmant, A. (1987). Influence of breed muscle metabolic type on muscle glycolytic potential and meat pH in pigs. Meat Science, 20: 149-158.
Myaso ta Myasni Produkty. (2002). Vyznachennya rN (kontrolnyi metod) (ISO 2917:1999, IDT) : DSTU ISO 2917:2001. (Chynnyi vid 2003-01-01). Kyiv: Derzhavnyy komitet Ukrayiny z pytan tekhnichnoho rehulyuvannya ta spozhyvchoyi polityky, 6 s. (Natsionalnyi standart Ukrayiny) (in Ukrainian).
National Research Council. (2012). Nutrient Requirements of Swine: Eleventh Revised Edition. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/13298.
Ostapchuk, P. P. (1979). Spravochnik po kachestvu produktsii zhivotnovodstva; pod red. Kiyev: Urozhay, pp: 152-195 (in Russian).
Podobyed, L. I. (2014). Kormy ta hodivlya svyney. Svynarstvo: kol. monohr. nauk. red. Voloshchuk VM. Kyiv : Ahrarna nauka, pp: 392-508 (in Ukrainian).
Podobed, L. I. (2008). Otsenka effektivnosti primeneniya kormovykh fosfatov vo vzaimosvyazi s faktorami fermentativnogo povysheniya dostupnosti fosfora zernovykh kormov (Elektronnyy resurs). URL: http://podobed.org/_otsenka_effektivnosti_primeneniya_kormovyh_fosfatov_vo_vzaimosvyazi_s_faktorami_fermentativnogo_povyshe.html (in Russian).
Ryadchikov, V. G. (2008). Normy potrebnosti sviney myasnykh porod i krossov v energii i perevarimykh aminokislotakh. Effektivnoye Zhivotnovodstvo, 5 (30), 48-51 (in Russian).
Vlizlo, V. V. (2012). Laboratorni metody doslidzhen u biolohiyi, tvarynnytstvi ta veterynarniy medytsyni: dovidnyk; za red. V. V. Vlizlo. Lviv : SPOLOM, p: 767 s (in Ukrainian).
 

Share this article