Potato growth in moisture deficit conditions

Abstract

V. Pastukhov, O. Mogilnay, M. Bakum, I. Grabar, O. Melnyk, R. Kyrychenko, M. Krekot, O. Vitanov, A. Mozgovska, A. Pastushenko, O. Semenchenko

Potatoes are crops that require both soil moisture and humidity. If there is a lack or excess moisture level in the growing process, it is practically impossible to achieve a total yield of high-quality potatoes. The traditional method of water supply to potato planted plots is practiced primarily by accumulating moisture in the soil during the autumn-winter-spring period and reducing its unproductive loss due to evaporation during the growing season and replenishment reserves with rainwater and humidity. In recent years the amount of precipitation in the autumn-winter and spring-summer periods has significantly decreased in the Steppe and Forest zones of Ukraine, which leads to a lack of productive soil moisture. Also, the chances of developing the prolonged drought with a hot period at daytime temperatures higher than 30°C during the potato growing season keep significantly increasing. The demand for new agrotechnical methods and new technologies for growing potatoes in conditions of insufficient soil moisture reserves and extended dry periods during the growing season of potatoes remains relevant. One of the effective solutions is soil mulching. This agricultural technique can reduce water evaporation from the soil during the growing season, replenish its reserves by condensing moisture from the air, and regulate soil temperature and reduce variations in temperature based on mulching timelines, mulch type, and its properties. Modeling the straw mulch layer's effect on moisture's condensation, we revealed that it was significantly influenced by the air temperature above the straw layer and the difference between air and soil temperatures. Our studies have indicated that the amount of accumulated moisture content will be maximum given the thickness of the straw layer of about 15-20 cm at different ratios of air and soil temperatures. Field studies have confirmed an increase in humidity and soil moisture content under a 20-cm layer of straw. This contributed to the increase in potato yield capacity to 26.2 t/ha, 40.9% more than the yield obtained using the traditional potato growing technology.

Keywords: potato, mulch layer, straw, soil moisture, temperature, three-zone dynamic model, field research, yield capacity
 

References

 

Aguiar Netto A.O., Rodrigues J.D., Pinho S.Z. (2000). Análise de crescimento da cultura da batata submetida a diferentes lâminas de irrigação. Pesquisa Agropec. Bras. 35(5), 901-907.

Bakum M.V., Pastukhov V.I., Kyrychenko R.V., Krekot M.M., Mohylna O.M., Mel?nyk O.V., Kalashnyk V.V., Mykhaylin V.I. (2020). Obgruntuvannya vyroshchuvannya kartopli za tekhnolohiyeyu Streep Till. Naukovyy zhurnal Inzheneriya pryrodokorystuvannya. Kharkiv, 2(16), 25-32 (in Ukrainian).

Basok B.I., Vorobyov L.Y., Mykhaylyk V.A., Lunina A.O. (2008). Teplofizychni vlastyvosti pryrodnoho gruntu. Prom. teplotekhnyka. 30(4), 77-85. (in Ukrainian).

Buryakov A.T. (2004). Pryemy ahrotekhnyky kartofelya. Kartofel y ovoshchy, 3, 25-26. (in Russian).

Dvo?ák P., Tomášek J., Kuchtová P., Hamouz K., Hajšlová J., Schulzová V. (2012). Effect of mulching materials on potato production in different soil-climatic conditions. Romania agricultural research, 29, 201-209.

Fabeiro C., Mart??n de Santa Olalla F., de Juan J.A. (2001). Yield and size of deficit irrigated potatoes. Agricultural Water Management. 48(3), 255-266.

Hood R.C. (2001). The effect of soil temperature and moisture on organic matter decomposition and plant growth. Isot. Environ. Health Stud., 37, 25-41.

Hrabar I.H., Hrabar O.I., Hutnichenko O.A., Kubrak Y.O. (2007). Perkolyatsiyno-fraktalni materialy: vlastyvosti, tekhnolohiyi, zastosuvannya. Zhytomyr ZHDTU, 354. (in Ukrainian).

Hryhorev Y.S., Meylykhov E.Z. (1991). Fyzycheskye velychyny. Spravochnyk. Moskva. Énerhoatomyzdat, 1232. (in Russian).

Ilchuk R.V. (2014). Vplyv ahrotekhnichnykh zakhodiv na volohist? ornoho sharu hruntu i temperatury v posivakh kartopli riznykh hrup styhlosti. Sil?s?kyy hospodar. L?viv, Spolom, 3-4, 11-15. (in Ukrainian).

Kornyenko S.Y., Muravev V.A., Melnyk A.V. (2015). Yzmenenye klymata y eho vlyyanye na tekhnolohyyu vyrashchyvanyya kartofelya. Kartofel y ovoshchy, 2(3), 26-28. (in Russian).

Lal R. (1974). Soil temperature, soil moisture and maize yield from mulched and unmulched tropical soils. Plant and Soil, 40(1), 129-143.

Lykhochvor V.V. (2004). Roslynnytstvo: tekhnolohiyi vyroshchuvannya sil?s?kohospodars?ky kul?tur. 2-e vyd. Kyyiv, Tsentr navchal?noyi literatury, 808. (in Ukrainian).

Mazorenko D.I. (2006). Tekhnolohichni karty ta vytraty na vyroshchuvannya sil?s?kohospodars?kykh kul?tur z riznym resursnym zabezpechennyam. Kharkiv KHNTUSH, 725. (in Ukrainian).

Myalkovskyy R.O. (2018). Vplyv kompleksnoyi diyi ahrozakhodiv na formuvannya vrozhayu sortiv kartopli riznykh hrup styhlosti. Visnyk LNAU. Ahronomiya. L?viv, 22(1), 339-346. (in Ukrainian).

Nizam Uddin Ahmed, Nashir Uddin Mahmud, Afzal Hossain, Asad Uz Zaman, Shyam Chandra Halder (2017). Performance of mulching on the yield and quality of potato. International Journal of Natural and Social Sciences, 4(2), 07-13.

Pastukhov V.I., Bakum M.V., Pastukhov I.V., Mohil?na O.M., Prysyazhnyy V.H., Borys A.M. (2013). Sposib mekhanizovanoho vyroshchuvannya kartopli na poverkhni polya. Patent Ukrayiny 81963 MPK A01 S 9/00 byul. 13. (in Ukrainian).

Pastukhov V., Mogilnay O., Bakum M., Melnyk O., Grabar I., K?r?chenko R., Krekot M., Tesliuk H., Boiko V., Sysenko I. (2020). Energy-efficient and ecologically friendly technology for growing potatoes under straw mulch. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 317-324. doi: 10.15421/2020_50.

Rokochynskyy A.M., Stashuk V.A., Duplyak V.D., Frolenkova N.A. ta in. (2013). Tymchasovi rekomendatsiyi z otsinky investytsiynykh proektiv budivnytstva i rekonstruktsiyi vodohospodars?kykh obyektiv ta melioratyvnykh. Rivne. 43. (in Ukrainian).

Romashchenko M.I. (2006). Tekhnolohiya vyroshchuvannya ovochevykh kul?tur pry kraplynnomu zroshenni v umovakh Ukrayiny (rekomendatsiyi). Kyyiv IhiM UAAN, 123. (in Ukrainian).

Romashchenko M.I., Shatkovs?kyy A.P., Ryabkov S.V. ta in. (2012). Kontseptsiya rozvytku mikrozroshennya v Ukrayini do 2020 r. Kyyiv. 20. (in Ukrainian).

Shangning Ji, Paul W. (2001). Soil water accumulation under different precipitation, potential evaporation, and straw mulch conditions. Soil Sci Soc Am J 65(2), 442 448.

Yakovenko O.M. (2006). Lychynky kovalykiv – drotyanyky (Coleoptera, Elataridae) na skhodakh tsukrovykh buryakiv. Visnyk BDAU, Bila Tserkva, 43, 30-33. (in Ukrainian).

Share this article