Specific activity of Sr-90 and Cs-137 in rabbits of various genotypes

Abstract

O.V. Bojko, L.M. Darmohray, I.S. Luchyn, O.F. Honchar, B.V. Gutyj

 

Numerous researches conducted by scientists in many countries in the world still do not give a complete picture of the specific activity and aftereffect of Sr-90 and Cs-137 on the animal organisms. The specific activity of radionuclides in meat products, muscles, and bones of rabbits is also of great importance when creating new genotypes. We conducted research in individual muscle groups and rabbit bones to study the relationship between growth rate, origin and specific activity of Sr-90 and Cs-137 radionuclides in dynamics over three stages of control cultivation (2-, 3- and 4th month). During the whole period of young rabbits growing, we determined the intensity of growth, fattening productivity by post-weighing on electronic weight and developed indices. These indicators were higher in the crossbreeds of rabbits of the new type of chinchilla being created (NTSH) compared to the peers of the local chinchilla (LS). Thus, during the growing period the weight gain of one head of this genotype (NTSH) was greater by 170 g than the peers (LS). We registered that the specific activity of Sr-90 and Cs-137 in the muscles and bones of young rabbits of the investigated genotypes, providing intensive cultivation, changes with age with success. The specific activity of Sr-90 decreases in the muscles of young rabbits during the fattening period (60-120 days) from 0.032 to 0.018 Bq/kg, and in the bones increases from 0.348 to 0.584 Bq/kg. We proved that the specific activity of Cs-137 on the contrary in muscles with age increases from 0.63 to 0.732 Bq/kg, and in bones decreases from 7.13 to 5.936 Bq/kg. We also found out that the specific activity of Sr-90 in the muscles is lower by 0.011–0.02 Bq/kg (37.9–45.5%), and in the bones by 0.44 Bq/kg (55.9%) in young rabbits of newly formed chinchilla (NTSH) under intensive cultivation compared to young rabbits of local chinchilla (LS). The specific activity of Cs-137 in the muscles of the newly formed three-breed chinchilla was also lower by 0.18–0.21 Bq/kg (22.3–22.4%), and in the bones by 1.08 –1.22 Bq/kg (13.2–18.8%). We suggested that the specific activity of Sr-90 and Cs-137 radionuclides in carcasses of young rabbits under the conditions of natural radioactive background of the Carpathian region is insignificant and depends on the genetic characteristics of the animals and to a greater extent on the complete feeding.

Key words: Rabbits; Compound feed; Genotype; Radionuclides; Sr−90; Cs−137; Resorption; Natural radioactive background; Regularity

References

Bashchenko, M.I. Luchyn, I.S., Boiko, O.V., Darmohray, L.M., Honchar, O.F., & Havrysh, O.M. (2019). Proektuvannia intensyvnoho vyrobnytstva kroliatyny v Ukraini. Monohrafiia. Cherkasy: Cherkaska doslidna stantsiia bioresursiv National Agrarian Academy (in Ukrainian).

Borshch, O.O., Gutyj, B.V., Sobolev, O.I., Borshch, O.V., Ruban, S.Yu., Bilkevich, V.V., Dutka, V.R., Chernenko, O.M., Zhelavskyi, M.M., & Nahirniak, T. (2020). Adaptation strategy of different cow genotypes to the voluntary milking system. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (1), 145–150. doi: 10.15421/2020_23

Boyko, A. A., & Brygadyrenko, V. V. (2017). Changes in the viability of the eggs of Ascaris suum under the influence of flavourings and source materials approved for use in and on foods. Biosystems Diversity, 25 (2), 162–166. doi: 10.15421/011724.

Boyko, O. O., Zazharska, N. M., & Brygadyrenko, V. V. (2016). The influence of the extent of infestation by helminths upon changes in body weight of sheep in Ukraine. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, Ecology, 24 (1), 3–7. doi: 10.15421/011601.

Darmograj, L.M., & Luchin, I.S. (2016). Algoritm produktivnosti gibridnyh krolikov v zavisimosti ot kolichestva muki solomy pshenichnoj v kombikorme. Uchenye zapiski Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, 52 (2), 128–131 (in Russian).

Darmohray, L. M. (2012). Biotransformatsiia pozhyvnykh rechovyn netradytsiinykh kormiv u orhanizmi tvaryn. Lviv (in Ukrainian).

Darmohray, L.M., & Luchyn, I.S. (2005). Efektyvnist zghodovuvannia zelenoi masy osnovnykh bobovykh kultur kroliam riznykh porid. Scientific messenger of Lviv National University of veterinary medicine and biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj, 7 (2), 91–95. (in Ukrainian).

Darmohray, L.M., & Luchyn, I.S. (2011). Konversiia hranulovanoho kombikormu riznoho skladu u produktsiiu pry vyroshchuvanni kroliv na miaso. Scientific messenger of Lviv National University of veterinary medicine and biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj, 13, 4 (50), 103–107 (in Ukrainian).

Darmohray, L.M., Luchyn, I.S., & Gutyj, B.V. (2017). Influence of feeding management on productive indicators of rabbits for intensive growing technology. Scientific messenger of Lviv National University of veterinary medicine and biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj, 19 (79), 38–43. doi: 10.15421/nvlvet7908.

Darmohray, L.M., Luchyn, I.S., Gutyj, B.V., Golovach, P.I., Paskevych, G.A., & Zhelavskyi M.M. (2019). Trace elements transformation in young rabbit muscles. Ukrainian Journal of Ecology, 9 (4), 616–621. doi: 10.15421/2019_798

Grymak, Y., Skoromna, O., Stadnytska, O., Sobolev, O., Gutyj, B., Shalovylo, S., Hachak, Y., Grabovska, O., Bushueva, I., Denys, G., Hudyma, V., Pakholkiv, N., Jarochovich, I., Nahirniak, T., Pavliv, O., Farionik, ?., & Bratyuk, V. (2020). Influence of “Thireomagnile” and “Thyrioton” preparations on the antioxidant status of pregnant cows. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (1), 122–126. doi: 10.15421/2020_19

Gutyj, B., Stybel, V., Darmohray, L., Lavryshyn, Y., Turko, I., Hachak, Y., Shcherbatyy, A., Bushueva, I., Parchenko, V., Kaplaushenko, A., & Krushelnytska, O. (2017). Prooxidant-antioxidant balance in the organism of bulls (young cattle) after using cadmium load. Ukrainian Journal of Ecology, 7 (4), 589–596. doi: 10.15421/2017_165.

Gutyj, B.V., Ostapyuk, A.Y., Sobolev, O.I., Darmohray, L.M., Vishchur, V.J., Gubash, O.P., Kurtyak, B.M, Kovalskyi, Y.V., Hunchak, A.V., Tsisaryk, O.Y., Shcherbatyy, A.R., Farionik, T.V., Savchuk, L.B., Palyadichuk, O.R., Hrymak, K. (2019). Cadmium burden impact on morphological and biochemical blood indicators of poultry. Ukrainian Journal of Ecology, 9 (1), 236–239.

Harkness, J.E., & Wagner, J.E. (1995). The Biology and Medicine of Rabbits and Rodents. Philadelphia: Lea and Febinger.

Holubiev, M.I., ??.Yu. Sychov, M.Yu., & Holubieva, T.A. (2017). Effect of copper as feed additives on growth performance in quail chicks. Ukrainian Journal of Ecology, 7 (2), 59–63.

Instruktivno-metodicheskie ukazanija po opredeleniju radioaktivnosti v obektah vetnadzora (1970). Moscow. Kolos (in Russian).

Ivashura, A.A., & Tkachova, I.V. (2004). Formuvannia ekolohichnykh aspektiv u tvarynnytstvi. Naukovo.-tekhnichnyi bulietin. Kharkiv, 87, 79–83 (in Ukrainian).

Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, O., Ilchenko, M., & Horchanok, A. (2020). Effect of blood serum enzymes on meat qualities of piglet productivity. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (1), 158–161. doi: 10.15421/2020_25

Kovalenko, A.M., Tkachev, A.V., Tkacheva, O.L., Gutyj, B.V., Prystupa, O.I., Kukhtyn, M.D., Dutka, V.R., Veres, Ye.M., Dashkovskyy, O.O., Senechyn, V.V., Riy, M.B., & Kotelevych, V.A. (2020). Analgesic effectiveness of new nanosilver drug. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (1), 300–306. doi: 10.15421/2020_47

Lesyk, Y., Ivanytska, A., Kovalchuk, I., Monastyrska, S., Hoivanovych, N., Gutyj, B., Zhelavskyi, M., Hulai, O., Midyk, S., Yakubchak, O., & Poltavchenko,T. (2020). Hematological parameters and content of lipids in tissues of the organism of rabbits according to the silicon connection. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (1), 30–36. doi: 10.15421/2020_5

Luchyn, I.S. (2009). Nahromadzhennia radionuklidiv u miazakh i kistkakh riznoho za vikom i pokhodzhenniam molodniaku kroliv. Scientific messenger of Lviv National University of veterinary medicine and biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj, 11, 2 (41), 143–148 (in Ukrainian).

Luchyn, I.S. (2009). Transformatsiia vazhkykh metaliv u tushkakh riznoho za vikom i pokhodzhenniam molodniaku kroliv. Nauk.-tekhn. biul. In-t biolohii tvaryn, DNDKI vetpreparativ ta kormovykh dobavok, 10 (1–2), 316–319 (in Ukrainian).

Luchyn, I.S., & Darmohray L.M. (2016). Shliakhy vyrishennia bilkovoi problemy za vyroshchuvannia hibrydnykh kroliv. Scientific reports of NULES of Ukraine, 1 (58), 12 (in Ukrainian).

Luchyn, I.S., Darmohray, L.M., & Vakulenko, I.S. (2015). Tekhnolohichni aspekty intensyvnoho vyrobnytstva kroliatyny u Prykarpatti. Scientific Bulletin of National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine, 205, 313–323 (in Ukrainian).

Maertes, L. Peres, J., Villamide, M., Cervera, C., Gidenne, T., & Xiccato, G. (2004). Nutritive value of raw materials for rabbits: EGRAN tables 2004. World Rabbits Sci., 10 (4), 157–166.

Malynovskyi, A.S., & Romanchuk, L.D. (2001). Metabolizm radiotseziiu v orhanizmi husei v umovakh riznykh rivniv zabrudnennia. Visnyk ahrarnoi nauky, 6, 63–65 (in Ukrainian).

Mamenko, O.M. (2007). Ekolohichni problema tvarynnytstva. Ahroekolohichnyi zhurnal, 4, 11–17 (in Ukrainian).

Metodicheskie ukazanija po opredeleniju soderzhanija stroncija – 90 i cezija – 137 v pochvah i rastenijah (1985). Moscow. CINAO (in Russian).

Paul-Murphy, J. (2007). Critical care of the rabbit. Vet. Clin. North Am. Exot. Anim., 10 (2), 437–461. doi: 10.1016/j.cvex.2007.03.002.

Piskovyi, Yu. (2009). Metabolizm 137 CS v orhanizmi kroliv. Tvarynnytstvo Ukrainy, 12, 5–7 (in Ukrainian).

Piskovyi, Yu. (2010). Ekolohichnyi monitorynh nakopychennia radionuklidiv 137 Cs v orhanizmi kroliv. Tvarynnytstvo Ukrainy, 2, 2–4 (in Ukrainian).

Savchenko, Yu.I., & Savchuk, I.M. (1998). Transformatsiia nitrativ, radionuklidiv, solei vazhkykh metaliv u miaso buhaitsiv zalezhno vid optymizatsii vuhlevodnevoho zhyvlennia. Visnyk ahrarnoi nauky, 3, 53–55 (in Ukrainian).

Sobolev, O.I., Gutyj, B.V., Darmohray, L.M., Soboliev?, S.V., Ivanina, V.V., Kuzmenko, O.A., Karkach, P.M., Fesenko, V.F., Bilkevych, V.V., Mashkin, Y.O., Trofymchuk, A.M., Stavetska, R.V., Tkachenko, S.V., Babenko, O.I., Klopenko, N.I., & Chernyuk, S.V. (2019). Lithium in the natural environment and its migration in the trophic chain. Ukrainian Journal of Ecology, 9 (2), 195–203.

Trofimova, H.V. (2000). Osoblyvosti metabolizmu 137Cs u rubtsi ovets u razi yoho postiinoho nadkhodzhennia z sinom. Visnyk ahrarnoi nauky, 5, 73 (in Ukrainian).

Vokken, G.G. (1967). Radiobiologija. Moscow. Vysshaja shkola (in Russian).

Zalipukhin, O.D. (2010). Nakopychennia strontsiiu v orhanizmi kroliv pry dii kaltsiiu fosfatu. Naukovyi visnik National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine, 151, 82–86 (in Ukrainian).

Zasiekin, D.A., Khmelnytska, N.M., & Serdiukov, Ya.K. (2008). Morfolohichni zminy vnutrishnikh orhaniv kroliv za otruiennia strontsiiu khlorydom. Naukovyi visnik of National Agrarian University, 127, 110–112 (in Ukrainian).

 

Share this article