The content of monomeric anthocyanin in grape berries cultivated in the forest-steppe zone of the Altai territory

Abstract

I.D. Borodulina, M.V. Vorotyntseva, G.А. Ð?аkаrova, А.Ya. Zemtsova, G.G. Sokolova

?ntocyanins are the most significant group of connections possessing a wide range of pharmaceutical activity among all biologically active agents. The results of the chemical analysis of grape berries cultivated in the forest-steppe zone of the Altai territory are given in the article. Three grades with the high content of anthocyanins (Zilga, Adehl, Hasanskij Bousa) are revealed. The carried-out correlation analysis has revealed interrelation between chemical indicators of berries and meteorological factors. The strong and average correlation between anthocyanins and the content of SS, sugars, titrable acids and AA is common for the grape types, which are characterized by black color, rounded shape and thin skin of berries.
The correlation analysis of meteorological indicators and the main biochemical factors (SS, sugar, titrable acidity, AA) allows to reveal the strong dependence of the majority of grape types on GTK and smaller dependence-on SAT.

Keywords: Monomeric anthocyanin; grape berries; forest-steppe; Altai

References:
Avidzba, A. M., Grishin, Y. V., Zaitsev, G. P., Mosolkov, V. E., Ogai, Y. A., & Chernousov, I. V. (2015). Fenol'nye komponenty vinograda sorta Kaberne-Sovin'on vinodel'cheskih hozyajstv Kryma. Himiya rastitel'nogo syr'ya, 2, 187-193 (in Russian).
Arasimovich, V. V., Ermakov, A. I., Lukovnikova, G. A., Smirnov?-Ikonnikova, M. I., & Yarosh, N. ?. (1972). Metody biohimicheskogo issledovaniya rastenij. Leningrad. Kolos (in Russian).
Armour, B. A. (1985). Metodika polevogo opyta. Moscow. Kolos (in Russian).
Begalieva, Z. K., Vlasova, O. K., & Magadova, S. A. (2015). Vliyanie ehkologicheskih faktorov na soderzhanie vitaminov i fenol'nyh veshchestv v vinograde Dagestana. Izvestiya Samarskogo nauchnogo centra RAN, 7(15-1), 86-90 (in Russian).
Bowen-Forbes, C. S., Nair, M. G., & Zhang, Y. (2010). Anthocyanin content, antioxidant, anti-inflammatory and anticancer properties of blackberry and raspberry fruits. Journal of Food Composition and Analysis, 23(6), 554-560. doi: https://doi.org/10.1007/s00217-012-1796-6.
Coman, M. M., Verdenelli, M. C., Cecchini, C., Silvi, S., Orpianesi, C., Cresci, A., Oancea, A. M., & Bahrim, G. E. (2018). Polyphenol content and in vitro evaluation of antioxidant, antimicrobial and prebiotic properties of red fruit extracts. European food research and technology, 244 (4), 735-745.
Dmitruk, S. E., Kalinkina, G. I., & Okhrimenko, L. P. (2005). Sravnitel'noe issledovanie toloknyanki, brusniki i blizkih k nim vidov, proizrastayushchih v respublike Saha (Y?kutiya). Himiya rastitel'nogo syr'ya, 1, 31-35 (in Russian).
Dobrucka, E. G., Pivovarov, V.F. (2000). Ehkologicheskie osnovy selekcii i semenovodstva ovoshchnyh kul'tur. Moscow (in Russian).
GOST 13192-73. (2011). Vina, vinomaterialy i kon'yaki. Metod opredeleniya saharov. Moscow. Standartinform (in Russian).
GOST 24556-89. (2003). Produkty pererabotki plodov i ovoshchej. Metody opredeleniya vitamina S. Moscow. IPK Izdatel'stvo standartov (in Russian).
GOST 53773. (2010). Produkciya sokovaya. Metody opredeleniya antocianinov. Moscow. Standartinform (in Russian).
Losev, A. P. (1994). Praktikum po agrometeorologicheskomu obespecheniyu rastenievodstva. Saint Petersburg: Gidrometeoizdat (in Russian).
Makarova, G. A. (2017). Sortoizuchenie vinograda v NIISS. Sadovodstvo i vinogradarstvo, 6, 24-29 (in Russian).
Muhametova, S. V., Protasov, D. V., & Skochilov, E. A. Parametry plodonosheniya i soderzhaniya flavanoidov i askorbinovoj kisloty v plodah golubiki (Vaccinium). Himiya rastitel'nogo syr'ya, 3, 113-121 (in Russian).
Pirniyazov, A. Zh., Abdulladzhanova, N. G., Mavlyanov, S. M., Kamaev, F. G., & Dalimov, D. N. (2003). Polyphenols from vitis vinifera seeds. Chemistry of Natural Compounds, 39 (4), 349-354.
Ramalho, S. A, Narain, N., Andrade, J. K. S., Santos de Oliveira, C., Sarkar, D., & Shetty, K. (2018). Evaluation of phenolic-linked anti-hyperglycemic properties of tropical Brazilian fruits for potential management of early stages Type 2 diabetes. The International Journal of Tropical and Subtropical Horticulture, 73 (5), 273-282. doi: 10.17660/th2018/73.5.3.
Rustionl, L., Rocchi, L., & Failla, O. (2015). Effect of anthocyanin absence on white berry grape (Vitis vinifera L.). Vitis (Special Issue), 54, 239-242.
Taranova, E. A. (2011). Biologicheski aktivnye veshchestva lekarstvennyh rastenij kak prirodnye komponenty, obladayushchie antimikrobnoj aktivnost'yu (obzor). Vestnik Vostochno-Sibirskogo tekhnologicheskogo gosudarstvennogo universiteta, 4 (35), 32 (in Russian).
Wu, X., Beecher, G. R., Holden, J. M., Haytowitz, D. B., Gebhardt, S. E., & Prior, R. L. (2006). Concentrations of Anthocyanins in Common Foods in the United States and Estimation of Normal Consumption. Food Chemistry, 54, 4069-4075.
Yefremov, ?. ?., & Polina, S. A. (2014). Sostav antocianov plodov cherniki obyknovennoj, brusniki obyknovennoj i klyukvy obyknovennoj Krasnoyarskogo kraya po dannym VEHZHKH. Himiya rastitel'nogo syr'ya, 2, 103-110 (in Russian).

<

Share this article