image

O. V. Radchenko

Author
  •    


Bohdan Khmelnytsky National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, 46 Shevchenka St., Khmelnitsky, 29003, Ukraine