image

S.V. Stankevych

Author
  •    

Cycle populations dynamics of harmful insects

V.V. Dokuchaiev Kharkiv National Agrarian University, v. Dokuchaevske, Kharkiv region, 62483, Ukraine