image

V.G. Kuryata

Author
  •    

Effect of treptolem on morphogenesis and productivity of linseed plants

Mykhailo Kotsyubynsky Vinnytsya State Pedagogical University, Ostrozhskogo Str., 32, Vinnytsya, 21000, Ukraine