image

Ya.Ya. Hryhoriv

Author
  •    

Influence of growing technology on Moreland F1 sweetcorn grain hybrid quality

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenko Str., Ivano-Frankivsk, 76018, Ukraine