Diversity of aquatic animals in water bodies Opechen' (Dnipro floodplain, Ukraine)

Abstract

M. Prychepa, N. Hrynevych, Yu. Kovalenko, O. Vodianitskyi, M. Svitelskyi, O. Khomiak, N. Prysiazhniuk, O. Ishchuk, A. Sliusarenko, J. Kunovskii, O. Mihalskiy, L. Heiko, A. Trofymchuk, B. Gutyj, N. Levkivska

The species composition of vertebrate aquatic animals living in urban lakes of the Opechen' system is considered. These lakes were formed due to the transformation of the Pochayna River and are currently experiencing significant anthropogenic pressure, which affects the diversity of aquatic and primary animals. Lakes with the most unfavorable ecological conditions are characterized by a low species diversity of fish, especially in lake Luhov?; 13 species were found. The highest species diversity was found in the lakes of the lower cascade, Kyrylivs?ke, and Yordans?ke, in which there were 27 and 25 species, respectively. Active transformation and fragmentation of biotopes significantly influenced the presence of other classes of aquatic animals, including amphibians, birds, and mammals. So, the reservoir of the Opechen' system is poor in the species composition of amphibians; there are only one species here, a marsh frog. Birds are represented by 28 species, of which 8 are nesting and five wintering; the rest are recorded during seasonal and forage migrations. The population of aquatic animals of the Opechen' system reflects the consequences of a significant anthropogenic transformation of the river with its subsequent irrational use. This is manifested in the destruction of coastal macrophytes adjacent to lakes, deforestation of floodplain forests, water pollution by discharging untreated wastewater. At the same time, ten species of animals are included in the lists of the Berne Convention, 13 species are included in the Bonn Convention, and one species in the IUCN in the Opechen' system, which indicates the importance of the cascade of the Opechen' system for existence of rare species.

Keywords: Opechen' system, aquatic animals, near-aquatic animals, biodiversity, urbanization, anthropogenic load.
 

References

 

Berger, L. (2008). European green frog and their protection. Poznan Fundacja Biblioteka Ekologiczna.

Bibbi, K., Dzhons, M., & Marsden, S. (2000). Metody polevykh ekspeditsionnykh issledovaniy. Issledovaniya i uchety ptits. Konsul'tativnyy tsentr ekspeditsiy. Moscow (in Russian).

Borowiec, M., Stawarczyk, T., & Witkowski, J. (1981). Borowiec, M., Stawarczyk, T., Witkowski, J. (1981). Próba u?ci?lenia metod oceny liczebno?ci ptaków wodnych. Not. Orn., 22(1-2), 47-61.

Breeding Bird Atlas of Europe (1992). Working Report 1: Non-Passeriformes. The Netherlands, 257.

Brygadyrenko, V.V. (2015). Parameters of ecological niches of Badister, Licinus and Panagaeus (Coleoptera, Carabidae) species measured against eight ecological factors. Baltic Journal of Coleopterology, 15(2), 137–154.

Carpenter, S.R., DeFries, R., Dietz, T., Mooney, H.A., Polasky, S., Reid, W.V., & Scholes, R.J. (2006). Millennium Ecosystem Assessment: Research Needs. Science, 314, 257–258. doi: 10.1126/science.1131946.

Fesenko, H.V., & Bokotey, A.A. (2002). Ptachy fauny Ukrainy: pol?ovyy vyznachnyk. Kyiv, Ukrayins?ke tovarystvo okhorony ptakhiv (in Ukrainian).

Goncharova, M.T., Kipnis, L.S., Konovets, I.M., Nezbrytska, I.M., & Yarovyi, M.M. (2020). Ecological assessment of water and sediments quality of the Opechen lakes system (Kyiv). Hydrobiological Journal, 54(4), 71-83. doi: 10.1615/HydrobJ.v56.i4. 60.

Grynevych, N., Sliusarenko, A., Dyman, T., Sliusarenko, S., Gutyj, B., Kukhtyn, M., Hunchak, V., & Kushnir, V. (2018). Etiology and histopathological alterations in some body organs of juvenile rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) at nitrite poisoning. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 402–408. doi: 10.15421/2018_228 

Hrynevych, N., Prychepa, M., Kovalenko, Yu., Vodianitskyi, O., Svitelskyi, M., Fotin, O., Zahorui, L., Zharchynska, V., Gutyj, B., Kulish, S., Honcharenko, V., Velesyk, T., Sachuk, R., Stravsky, Ya., & Boltyk, N. (2021). The role of macrophytes in waterfowl reproduction. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (2), 320-326.  doi: 10.15421/2021_117.

Kalyn, B.M., Khromova, M.V., Vishchur, V.Ia., Butsiak, H.A., Kropyvka, S.I., & Gutyj, B.V. (2020). Estimation of quality of surface water of Dniester river basin within Lviv and Khmelnytsk regions. Ukrainian Journal of Ecology, 10(6), 127-132. doi: 10.15421/2020_271.

Khudiyash, Y.M., Prychepa, M.V., Potrokhov, O.S., Zin?kovs?kyy, O.H., Horbatyuk, L.O., Kovalenko, Y.O. & Medovnyk, D.V. (2020). Vplyv ekolohichnykh umov okremykh ozer m. Ky?vana stan ikhtiofauny. Rybohospodars?ka nauka Ukrayiny, 1(54), 28-43. doi: 10.15407/fsu2020.01.028 (in Ukrainian).

Komlyk, V.O., & Brygadyrenko, V.V. (2019). Morphological variability of Bembidion aspericolle (Coleoptera, Carabidae) populations in conditions of anthropogenic impact. Biosystems Diversity, 27(1), 21-25. doi: 10.15421/011903.

Kovalenko, Y.O., Shlapak, O.O., Potrokhov, O.S., & Zin?kovs?kyy, O.H. (2019). Vplyv antropohennoho zabrudnennya vodoym na fizioloho?biokhimichni pokaznyky ryb ta sklady ikhnikhparazytotsenoziv. Ribogospod. Nauka Ukr., 3(49), 72-88. doi: 10.15407/fsu2019.03.072 (in Ukrainian).

Kravtsova, O.V., & Semenyuk, N.YE. (2017). Bahatorichna dynamika strukturno-funktsional?nykh kharakterystyk fitoplanktonu riznotypnykh vodoym mehapolisa. Visn Zaporiz. Nats. un-tu. Biol nauky, 1, 140-153 (in Ukrainian).

Kundyev, V.A., & Sytnyk, Y.M. (2011). Ykhtyofauna prudovreky Nyvka (Kyiv). Visn. Dnipropetr un-tu. Biolohiya. Ekolohiya, 19(1), 75-81 (in Ukrainian).

Kustovs?kyy, Y.O., Voloshchuk, Y.B., Nasteka, T.M., & Lahutenko, O.T. (2018). Populyatsiyiamfibiy z rodu Rana u vodoymakh urboseredovyshcha (naprykladi m. Kyyeva). Biolohichni doslidzhennya, 132-134 (in Ukrainian).

Movchan, Y.V. (2011). Ryby Ukrayiny (vyznachnyk-dovilnyk). Kyiv: Zoloti Vorota (in Ukrainian).

Panasyuk, I.V., Tomil?tseva, A.I., Zub, L.M., Borshchevs?ka, N.M., Samchyshyna, L.V., Pohoryelova, Y.V., & Prokopuk, M.S. (2016). Uporyadkuvannya vodookhornnykh zon mis?kykh vodoym na osnovi ekolohichnoyi otsinky yakosti vod (in Ukrainian).

Prychepa, M., Hrynevych, N., Martseniuk, V., Potrokhov, ?., Vodianitskyi, O., Khomiak, O., Rud, O., Kytsokon, L., Sliusarenko, A., Dunaievska, O., Gutyj, B., Pukalo, P., Honcharenko, V., Yevtukh, L., Bozhyk, L., Prus, V., & Makhorin, H. (2021). Rudd (Scardinius Erythrophthalmus l., 1758) as a bioindicator of anthropogenic pollution in freshwater bodies. Ukrainian Journal of Ecology, 11(2), 253-260. doi: 10.15421/2021_108.

Prychepa, M.V., & Kovalenko, Y.O. (2020). Zmina markernykh pokaznykiv (aktyvnist? luzhnoyifosfatazy ta vmistu malonovoho dial?dehidu) u krasnopirky zvychaynoyi Scardinius erythrophtalmus (l.), yak indykator zabrudnennya vodoym. Pryrodnychyy al?manakh. Biolohichni nauky, 29, 43-52. doi: 10.32999/ksu2524-0838/2020-29-5 (in Ukrainian).

Prychepa, M.V., & Kovalenko, Y.O. (2021). Rybni hospodarstva yak oseredky biolohichnoho rozmayittya. Actual problems of natural sciences: modern scientific discussions. Collective monograph Lublinie: "BaltijaPublishing", 283-307. doi: 10.30525/978-9934-26-025-4-14.

Prychepa, M.V., & Medovnyk, D.V. (2017). Suchasnyy stan ikhtiofauny ozera Kyrylivs?ke. Zbirnyk naukovykh prats?. VIII Vseukrayins?koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi z mizhnarodnoy uuchastyu. Biolohichni doslidzhennya, 97-100 (in Ukrainian).

Pryshchepa, M.V., Potrokhov, O.S., & Zinkovskiy, O.G. (2019). Peculiarities of biochemical of fish to antropogenic load under condition of urbanization. Hydrobiological Journal, 55(3), 44-52. doi: 10.1615/HydrobJ.v55.i3.50.

Prysiazhniuk, N., Grynevych, N., Slobodeniuk, O., Kuzmenko, O., Tarasenko, L., Bevz, O., Khomiak, O., Horchanok, A., Gutyj, B., Kulyaba, O., Sachuk, R., Boiko, O., & Magrelo, N. (2019). Monitoring of morphological parameters of Cyprinidae liver. Ukrainian Journal of Ecology, 9(3), 162-167.

Romanenko, O.V., Arsan, O.M., Kipnis, L.S., & Sitnik, Yu. M. (2015). Ekologicheskiye problem kiyevskikh vodoyemov I prilegayushchikh territoriy. Kiyev, Ukraina. Naykova dymka press (in Ukrainian).

Rudenko, O.P., Paranjak, R.P., Kovalchuk, N.A., Kit, L.P., Hradovych, N.I., Gutyj, B.V., Kalyn, B.M., Sukhorska, O.P., Butsiak, A.A., Kropyvka, S.I., Petruniv, V.V., & Kovalska, L.M. (2019). Influence of seasonal factors on carp fish immune reactivity. Ukrainian Journal of Ecology, 9(3), 168-173.

Sytnyk, Y.M., Kundyev, V.A., Shevchenko, P.H., Tkachenko, V.A., & Holub, O.A. (2005). Byoraznoobrazyey ikhtyofauny vodoemov horodskoy zony Kyeva kak pokazatel? urovnya antropohennoho zahryaznenyya. Zoocenosis - 2005 Bioriznomanittya ta rol? zootsenozu v pryrodnykhi antropohennykh ekosystemakh. Proceed. III Int. Sci. Conf. Dnepropetrovsk. Vyd-vo DNU, 93-95 (in Ukrainian).

Vasylyuk, O., Borysenko, K., Kuzemko, A., Marushchak, O., Tyestov, P., & Hrynyk, Y. (2019). Proektuvannyai zberezhennya terytoriy merezhi Emeral?d (Smarahdovoyi merezhi). Kyiv (in Ukrainian).

Yuryshynets?, V.I. (2015). Struktura symbiotsenoziv hidrobiontiv yak pokaznyk ekolohichnoho stanu vodnykh ob?yektiv urbanizovanykh terytoriy. Nauk zap. Ternopped. un-tu Ser. Biolohiya, 3-4, 764-767 (in Ukrainian).

Zhezherya, V.A., Lynnyk, P.M., & Zubenko, I.B. (2016). Umist ta formy znakhodzhennya metaliv u ozerakh systemy Opechen? (Kyiv). Naukovi pratsi Ukr NDHMI, 269, 70-86 (in Ukrainian).

Zub, L.N., Prokopuk, M.S., & Pogorelova, Y.V. (2019). Species Composition of Higher Aquatic Plants of Urban Water Bodies as the Index of Environment Quality. Hydrobiological Journal, 55(2), 43-53. doi: 10.1615/HydrobJ.v55.i2.40 (in Ukrainian).

Share this article