Experience of developed countries in environmental safety policy

Abstract

A.I. Krukov, O.V. Radchenko, O.O. Radchenko, B.K. Garmash, Ye.S. Biletska, R.V. Ponomarenko, S.I. Sysoieva, S.V. Stankevych, S.O. Vynohradenko

The article considers the problems of anthropogenic impact on the noosphere and the resulting need for forming global and national environmental safety systems. It is emphasized that today environmental safety is an integral attribute of modern states’ development calling for a radical change in their civilizational imperatives and values, their environmental vision and understanding that it is the rational use, preservation, restoration and augmentation of natural capital that can form a safe environment for human health and life, a possibility of generation replacement, and the very existence of mankind. A comparative study is being conducted on the role of modern states and public authorities in the system of safeguarding against the consequences of environmental and natural-technological threats, and elaboration of effective mechanisms to implement state environmental safety policies. Taking the USA, France, Great Britain, Germany and other countries as an example, the main current approaches to the formation and implementation of state environmental policy are determined.

Key words: State; State governance; State policy; Environmental safety
References

Abdurasulova, A.I. & Dobaeva, G.K. (2014). Zarubezhnyj opyt obespecheniya ekologicheskoj bezopasnosti. Vestnik kyrgyzskogo gosudarstvennogo universiteta stroitelstva, transporta i arhitektury im. N.Isanova, 1, 174–179.

Andronov, V.A., Dombrovska, S.M., Kovalchuk, V.G. & Kryukov, O.I. (2016). Ekologichna bezpeka derzhavi: derzhavno-upravlinskij vimir. Harkiv, NUCZU.

Barker, D. & Mander, J. (1999). Invisible Government: The World Trade Organization: Global Government for the New Millennium? International Forum on Globalization, San Francisko: Berret-Koehler Publisher.

Capra, F. (2002). The Hidden Connections: Integrating the Biological, Cognitive, and Social Dimensions of Life Into a Science of Sustainability. New York: Doubleday.

Dragan, O.I. (2011). Analiz zarubizhnogo dosvidu investicijno-innovacijnogo zabezpechennya derzhavnoyi ekologichnoyi politiki. Naukovi rozvidki z derzhavnogo ta municipalnogo upravlinnya, 2. Available from:  http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nrzd/2011_2/7.pdf

Hvesik, M.A., Stepanenko, A.V. & Obihod, G.O. et al. (2014). Ekologichna i prirodno-tehnogenna bezpeka Ukrayini v regionalnomu vimiri [monografiya], Kiyiv, Institut ekonomiki prirodokoristuvannya ta stalogo rozvitku NAN Ukrayini.

Kachinskij, A.B. (2001). Ekologichna bezpeka Ukrayini: sistemnij analiz perspektiv pokrashannya. Kiyiv, NISD.

Meadows, D.H., Meadows, D.L. & Randers, J. (2004). Limits to Growth: The 30-Year Update. Vermont: White River Junction, Chelsea Green Publishing.

Omarov, A.E. & Kryukov, O.I. (2017). Derzhavne upravlinnya sistemoyu civilnogo zahistu yak chinnik ekologichnoyi bezpeki: osoblivosti proyavu v zarubizhnih krayinah. Visnik Nacionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prikordonnoyi sluzhbi Ukrayini. Seriya: Derzhavne upravlinnya, 1. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpsdu_2017_1_11.

Omarov, A.E. (2018). Ekologichna bezpeka derzhavi v umovah globalizacijnih viklikiv suchasnosti. derzhavno-upravlinskij aspekt: monografiya, Harkiv, NUCZU.

Paliyenko, O.A. (2017). Analiz i shlyahi virishennya problem ekologichnoyi bezpeki v Ukrayini. Visnik Nacionalnogo tehnichnogo universitetu HPI, 19, 147–151.

Piketty, T. (2017). Capital in the Twenty-first Century. Transl. by Arthur Goldhammer. Cambridge,  London Harvard University Press.

Pishenina, T.I. (2013). Institucijne zabezpechennya ekologichnoyi bezpeki v sistemi ekonomichnih vidnosin. Ekonomichnij chasopis–XXI, 1–2 (1), 19–22.

Shvedun, V. O., Streltsov, V., Husarov, K. O., Sysoieva, S. I., Sheludko, R. M., Stankevych, S. V., Butenko, T. A., T. G. Tkachenko A. O. Khmyrova. (2019). The ukrainian market of ecological tourism: the current trends and development. Ukrainian Journal of Ecology, 9(4), 598-605.

Ulyanchenko O.V., Borysova O.V., Akhmedova O.O., Sysoieva S.I., Sheludko R.M., Stankevych S.V., Kovalova T.V., Khalmuradov B.D., Kharlamova Yu.Ye. (2019). Prospective use of ecological tourism in Ukraine and integrative view of international experience. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 49-54.

Share this article