Operating value and economic efficiency of Large White breed sows

Abstract

V. Khalak, B. Gutyj, O. Bordun, A. Horchanok, M. Ilchenko, S. Smyslov, L. Lytvyshchenko, L. Kuzmenko

The article deals with the reproductive qualities of Large White breed sows of Hungarian origin and their operational value. We also determined they economic efficiency. The experimental part of the research was conducted in agricultural formations of Dnipro region (AALLC "Druzhba-Kaznachejivka", Ltd. "Vidrodzhennja") and livestock laboratories of the State establishment Institute of Grain Crops NAAS. Evaluation of sows on the main indicators of the level of adaptation and reproductive qualities was performed taking into account the following quantitative characteristics: life expectancy, months, duration of breeding use, farrowing was obtained, total piglets were obtained, heads, live piglets were obtained, heads, fertility of heads, nest masst at the time of weaning at the age of 28 days (kg), preservation (%), duration of between farrowing period, days, number of unproductive days per farrowing. It is defined that sows of Large White breed of the controlled herd on the main indicators of reproductive qualities (fertility, head; nest mass at the time of weaning at the age of 28 days, kg) meet the minimum requirements of class I and elite class. A significant difference between the groups of animals of the categories "high operational value" and “low operational value” was defined by indicators “life expectancy, months” (29.9 months, td = 13.71), ”duration of breeding use, months” (29.6 months, td = 14.50), "farrowings were obtained" (5.7 farrowings, td = 14.50), "total piglets were obtained, heads" (70.5, heads, td = 13.85), "obtained live piglets, heads" (67.7 heads, td = 20.83), "fertility, heads " (3.3 heads, td = 10.31), nest mass at the time of weaning at the age of 28 days (6.5 kg, td = 2.55). Coefficients of phenotypic consolidation of signs of reproductive qualities in sows of different operational value ranged from -0.785 to +0.856. The maximum supplement in additional products on the indicator “nest mass at the time of weaning at the age of 28 days, kg” was obtained from sows of the category "high operational value" - 6.03%.

Keywords: sow; breed; reproductive qualities; life expectancy; operational value; phenotypic consolidation coefficient; economic efficiency; variability
 

References

Bazhov, G. M., & Komlatskiy, V. I. (1989). Biotekhnologiya intensivnogo svinovodstva. Moscow. Rosagropromizdat (in Russian).

Berezovsky, M. D., & Vashchenko P. A. (2015). Varianty poyednan riznykh henotypiv svyney v systemi hibrydyzatsiyi. Svynarstvo: mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk, 67, 38-43 (in Ukrainian).

Gutyj, B., Leskiv, K., Shcherbatyy, A., Pritsak, V., Fedorovych, V., Fedorovych, O., Rusyn, V., & Kolomiiets, I. (2017). The influence of Metisevit on biochemical and morphological indicators of blood of piglets under nitrate loading. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(3), 427–432. doi: 10.15421/021766

Herasymov, V. I., Tsytsyurs’kyy, L. M., & Zasukha, Y. V. (2003). Svynarstvo i tekhnolohiya  vyrobnytstva svynyny. KH. Espada (in Ukrainian).

Hryshyna, L. P., & Fesenko, O. H. (2015). Efektyvnist vykorystannya spetsializovanoho typu svyney za skhreshchuvannya ta hibrydyzatsiyi. Visnyk ahrarnoyi nauky Prychornomorya, 4(2), 40-47 (in Ukrainian).

Kabanov, V. (2009). Biologicheskiye osnovy povysheniya intensivnosti svinovodstva. Svinarstvo, 2, 27-28 (in Russian).

Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, O., Ilchenko, M., & Horchanok, A. (2020). Effect of blood serum enzymes on meat qualities of piglet productivity. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 158-161. doi: 10.15421/2020_25.

Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, ??., Horchanok, A., Ilchenko, M., Smyslov, S., Kuzmenko, O., Lytvyshchenko, L. (2020). Development and reproductive qualities of sows of different breeds: innovative and traditional methods of assessment. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 356-360. doi: 10.15421/2020_109

??odak, O. V. (2010). Vplyv velychyny selektsiynykh indeksiv remontnoho molodnyaku svyney na yikh podal’shu vidtvoryuval’nu zdatnist’. Visnyk Poltavs’koyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, 1, 208–210 (in Ukrainian).

Koryazhnov, Ye. V. (1985). Spravochnik po promyshlennomu proizvodstvu svininy. Moscow. Rossel'khokhizdat (in Russian).

Kozyr, V., Khalak, V., & Povod, M. (2019). DNA-type results swine for MS4R-gene and its association with productivity. Agrolife: Scientific journal. University of Agronomic Sciences and Veterinari Medicine of Bucharest, 8(1), 128–133.

Lakin G. F. (1990). Biometriya. Moscow. Vysshaya shkola (in Russian).

Magomedaliev, I.M., Nekrasov, R.V., Chabaev, M.G., Dzhavakhiya, V.V., Glagoleva, E.V., Kartashov, M.I., Durnikin, D.A., & Matsyura, A.V. (2019). Use of different concentrations of enzymesporin probiotic in feeding of growing young pigs. Ukrainian Journal of Ecology, 9, 704-708. Doi: 10.15421/2019_813.

Martyshuk, T. V., Gutyj, B. V., Zhelavskyi, M. M., Midyk. S. V., Fedorchenko, A. M., Todoriuk, V. B., Mikhaylova, O. A. (2017). Sovremennyye aspekty yevropeyskogo svinovodstva: tendentsii,  problemy i perspektivy. Biologiya v sel'skom khozyaystve, 4(17), 13-24 (in Russian).

Nahirniak, T. B., Kisera, Ya. V., Sus, H. V., Chemerys, V. A., Levkivska, N. D., & Iglitskej, I. I. (2020). Effect of Butaselmevit-Plus on the immune system of piglets during and after weaning. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 347-352. doi: 10.15421/2020_106

Polupan, Yu. P. (1996). Otsenka stepeni fenotipicheskoy konsolidatsii genealogicheskikh grupp zhivotnykh. Zootekhniya, 10, 13–15 (in Russian).

Rybalko, V. P. (2015). Sostoyaniye svinovodstva Ukrainy i perspektivy yego razvitiya. Nauchnyy  faktor v strategii innovatsionnogo razvitiya svinovodstva. Proceed. XXII Int. Sc. Conf. (9-11 September 2015). Grodno. GGAU, 17-21 (in Russian).

Tserenyuk, O. M., Khvatov, T. A., & Stryzhak, O. M. (2010). Efektyvnist selektsiynykh i otsinochnykh inhdeksiv materyns’koyi produktyvnosti svyney. NTB Instytutu tvarynnytstva NAAN. Kharkiv, 102, 173–183 (in Ukrainian).

Usenko, S. O., Shostya, A. M., Rokotyans’ka, V. O., & Bereznyts’kyy, V. I. (2019). Patent Ukrayiny 133103. Kyiv. Derzhavne patentne vidomstvo Ukrainy (in Ukrainian).

Voloshchuk, V. M. (2014). Stan i perspektyvy rozvytku haluzi  svynarstva. Visnyk ahrarnoyi nauky, 2, 17-20 (in Ukrainian).

Share this article