image

O.V. Yermishev

Author
  •    

Ecological and hygienic assessment of drinking water quality of Kyiv Polissya

Vasyl’ Stus Donetsk National University, 21, 600-richya str., Vinnytsia, 21021, Ukraine