Productivity level of broad-bodied and narrow-bodied cattle

Abstract

L.V. Karlova, O.V. Lesnovska, I.V. Deberina, O.G. Gavrilina

We analyzed the influence of the constitution type of cows of Ukrainian black-and-white milk breed on their milk production and reproductive ability.  Broad-type cows probably dominated over age equivalent of narrow-bodied type by chest-broad and loin-broad indexes by 2.75 (11.2%; P>0.001) and 1.35 (5.04%; P>0.01). The model deviation for broad-bodied and narrow-bodied cows was +8.77 and -6.32, respectively. According to the main linear measurements of the first-born of a broad-leaved type of constitution, We revealed that broad-bodied cattle dominated of their narrow-bodied age mates by the height at withers (by 0.9%), chest depth – by 7.6%, chest width – by 8.5%, loid width – by 8.7%, body length by 10.1%, girth by 3.2%, and the cannon bone circumference by 1.6%. The difference in ratio between relative decline of growth and annual of cattle with different constitutional types was revealed. The broad-bodied yearlings had higher (84.1 ± 1.89) than narrow-bodied (81.2 ± 1.43) ones. Broad-bodied yearlings exceed (P>0.05) the narrow-bodied by the milk yield and fat content - by 9.8 and 10.1% respectively. The productivity factor which is higher by 0.01 (0.9%) indicates that with increase in productivity the broad-bodied cattle had no reduction in reproductive capacity. We registered a high level of differences in the reproductive capacity between the cattle of different body types; however, the difference in living weight was insignificant and was within the range of 1.0%. The first grade cattle increase the fat contamination with milk yield growth, second-grade cattle decrease the milk fat along with yield growth, and third-grade cattle increase has a stable fat contamination. The first-grade cows considered the most valuable. Their rate among the broad-bodied is 11.8%, and 11.1 among the narrow-bodied which promotes the selection of desirable body-type cattle with high productivity and fatty values. Thus, it is obvious to select the cattle with desired constitutional type, which would combine high productive and reproductive qualities.

Keywords: Cattle; broad-bodied; narrow-bodied; milk productivity; reproductive ability

References:
Barabash, V. I.,  Hekkiiev, A. D.,  & Tykhonova, L. V. (2002). Prystosovanist ta produktyvnist koriv riznykh typiv konstytutsii v novomu rehioni. Suchasni problemy tvarynnytstva: zb. problemnykh dopovidei Instytutu tvarynnytstva tsentralnykh raioniv UAAN, Dnipropetrovsk, 18–20. (in Ukrainian).
Bondarchuk, L. V., & Bondarchuk, V. M. (2002). Minlyvist yakisnogo skladu moloka koriv. Visnyk Sumskogo nacz. agrar. un-tu, Sumy, 6, Seriya „Tvarynnycztvo”, 50–52. (in Ukrainian).
Borshh, O. O., Borshh, O. V., Donchenko, T. A., Kosior, L. T., & Pirova, L. V. (2017). Vplyv nyzkyx temperatur na povedinku, produktyvnist ta bioenergetychni oznaky koriv za bezpryvyaznogo utrymannya v legkozbirnyx prymishhennyax. Ukrainian Journal of Ecology, 7(3), 73–77. doi: 10.15421/2017_51.
Burkat, V. P. (1982). Ocenka ispol'zovaniya plemennyh korov v svyazi s ih vosproizvoditelnymi funkciyami. ZHivotnovodstvo, 4, 50. (in Russian).
Chernenko, O. I., Chernenko, O. M., & Dutka, V. R. (2016). Produktyvni ta tekhnolohichni yakosti koriv riznykh typiv konstytutsii. Naukovo-tekhnichnyi biuleten NDTs biobezpeky ta ekolohichnoho kontroliu resursiv APK, 4 (1), 290-295. (in Ukrainian).
Chernenko, O. M.(2003). Vplyv stresostiikosti na produktyvnist, vidtvornu zdatnist ta yikh uspadkuvannia v holshtynizovanykh koriv. Visnyk Dnipropetrovskoho derzh. ahrar. un-tu, Dnipropetrovsk, 2, 126-128. (in Ukrainian).
Dynko, Y. P. (2016). Rist i rozvytok remontnykh telyts ukrainskoi chorono-riaboi molochnoi porody riznykh typiv konstytutsii. Rozvedennia i henetyka tvaryn, 52, 22-31. (in Ukrainian).
Fedak,  V. D.,  Fedak, N. M., Polulikh, M. I., & Shelevach, A. V. (2018). Otsinka typu konstytutsii koriv-pervistok poliskoi miasnoi porody za yikh rozvytkom v umovakh karpatskoho rehionu. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo, 63,188-197. (in Ukrainian).
Honchar, O. F., & Sotnichenko, Y. M. (2015). Selektsiini aspekty formuvannia vidtvornoi zdatnosti u koriv molochnykh porid. Rozvedennia i henetyka tvaryn, 50, 200-207. (in Ukrainian).
Israilov, F. (1986).  Svyaz morfofiziologicheskih osobennostej vymeni s tipom teloslozheniya korov. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo, 1, 49. (in Russian).
Karlova, L. V. (2016). Vplyv yakisnyx pokaznykiv kormiv na produktyvnist i yakist produkciyi Visnyk Zhytomyrskogo nacionalnogo agroekologichnogo universytetu, 1(55), 176–183.
Karlova, L. V., & Lesnovska, O. V. (2017). Adaptac??jna zdatn??st perv??stok ??z r??znoju trival??stju ??h embr??onalnogo rozvitku. Agrarna nauka ta harchov?? tehnolog????: zb??rnik naukovih prac V??nnickogo nac??onalnogo agrarnogo un??versitetu. 2(96), 172–179. (in Ukrainian).
Karlova, L. V., Gavrilina, O. G., Alekseeva, N. V., & Peretyat`ko, O. V. (2018). Typologichni osobly`vosti nervovoyi systemy koriv zalezhno vid reaktyvnosti ta stresostijkosti organizmu. Ukrainian Jornal of Ekology, 8(2), 149???159, doi: 10.15421/2018_322.
Khmelnychyi, L. M. (2007). Bazhanyi eksteriernyi typ koriv molochnoi khudoby. Rozvedennia i henetyka tvaryn, 41, 261-269. (in Ukrainian).
Kohut, M. I., Bratiuk, V. M., & Pankiv, V. I. (2016). Zviazok eksterieru i molochnoi produktyvnosti u koriv symentalskoi porody. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo, 59, 1-6. (in Ukrainian).
Kurlyak, I. M., Bucyak, I. V., & Bucyak, G. A. (2006). Vplyv faktoriv dovkillya na migraciyi svyncyu ta cynku u grunti. Silskyj Gospodar, 11–12, 12–14. (in Ukrainian).
Lamonov, S. A., & Pogodaev, S. F. (2004). Produktivnost' korov raznyh tipov stressoustojchivosti. Zootekhniya, 9, 26–27. (in Ukrainian).
Lesnovskay, O. V., ???rlova, L. V., & Deberina, I. V. (2019). Features of Formation of Milk Productivity of Cows of Red Steppe Breed. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 7(1), 29-35. doi: 10.32819/2019.71006
Martyinova, E. N. (2004). Himicheskiy sostav moloka v zavisimosti ot genotipa zhivotnogo. Agrarnaya nauka, 2, 24-27. (in Ukrainian).
Milostiviy, R., Karlova, L., & Sanzhara, R. (2017). Qualitative composition of milk of Holstein cows depending on the paratypic’s and genetic factors. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 19 (82), 125-131.
Panasiuk, I. M., & Karlova, L. V. (2007). Eksterierno-biolohichni osoblyvosti koriv novostvorenoi ukrainskoi chervonoi molochnoi porody zalezhno vid typiv konstytutsii ta nervovoi diialnosti.  Problemy Zooinzhenerii ta Veterynarnoi Medytsyny: Zb Nauk ?rats,15(40); ch.1: Silskohospodarski nauky; 2: Novitni tekhnolohii v svynarstvi – suchasnyi stan i perspektyvy: mater. mizhnar. nauk.-prakt. konf. Kh.: Zoloti storinky, 61– 67. (in Ukrainian).
Prischedko, V. M., Lesnovskay, O. V., & Karlova, L. V. (2017).  Milk yield of cow Holstein breed firstborn depending on the intensity of their formation in early ontogenesis. Magyar Tudomanyos Journal, Budapest Hungary, 5, 4-7. (in Hungary).
Shalimov, N. A. (1986). Osobennosti anglerskogo skota raznyh tipov. Zhivotnovodstvo, 11, 40–41. (in Russian).
Shapovalov, S., & Al-Bazi Mezher, K. (2012). Belkovost i syiroprogodnost moloka korov raznyih porod. V??snik Poltavskoi derzhavnoi agrarnoYi akademi, (4), 69-73. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.04.17
Shcherbatyi, Z. I., Bodnar, P. V., & Kropyvka, Y. H. (2017). Molochna produktyvnist ta vidtvorna zdatnist koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody riznykh typiv konstytutsii. Naukovyi visnyk LNUVMBT, 19(74), 182-187. (in Ukrainian).
Stoliar, Z. V. (2014). Fenotypova konsolidatsiia hrup koriv riznykh typiv konstytutsii. Rozvedennia i henetyka tvaryn, 48, 12-135. (in Ukrainian).
Tsiupko, V. V., & Tsiupko, V. V. (2012). Cows’ milk composition and regularities of fat, protein and lactose synthesis. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 3(2), 96-101. doi: https://doi.org/https://doi.org/10.15421/021238
 

Share this article